Ogłoszenie Starosty Leszczyńskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gm. Osieczna, obręb Wojnowice, działka nr 65.

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 13 wydanego przez IMGW Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu dnia 23.04.2018 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie informuje, że w związku z przebudową drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od miejscowości Zaborówiec do miejscowości Brenno wystepują utrudnienia w ruchu drogowym związane z układaniem asfaltowej warstwy wiążącej do dnia 20.04.2018 r.

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 12 wydanego przez IMGW Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu dnia 16.04.2018 r.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu ostrzega o wystąpieniu w piątek 13 kwietnia br. burz z gradem.

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 10 wydanego przez IMGW Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu dnia 10.04.2018 r.

Informacja Starosty Leszczyńskiego na temat możliwości uzyskania dotacji celowej na zadania z zakresu ratownictwa wodnego.

Komenda Miejska Policji w Lesznie zaprasza mieszkańców Leszna i powiatu leszczyńskiego do udziału w akcji znakowania rowerów. Odbywa się ona w ramach programu prewencyjnego „Leszczyński rower - bezpieczny rower".

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść ostrzeżenia meteorologicznego wydanego przez IMGW Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu.