Marszałek Marek Woźniak, w imieniu Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020, uroczyście podpisał w Poznaniu umowę o dofinansowanie wartej ok. 49 mln zł przebudowy i budowy ok. 29 km dróg w powiatach leszczyńskim i kościańskim.

Po raz dziewiąty w Boszkowie przeprowadzono akcję „Czyścimy Jezioro Dominickie". Ok. 450 osób zebrało dwa pełne kontenery śmieci. Akcję finansowo wsparło Starostwo Powiatowe w Lesznie.

Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie zorganizowali kolejną edycję projektu pod hasłem „3R PWSZ dla Regionu”. W biegu na dystansie 10 km wokół zbiornika Rydzyna wystartowało ponad sto osób.

W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie zorganizowano leszczyńskie obchody Dnia Strażaka. W obecności wielu zaproszonych gości wręczono wyróżniającym się strażakom medale, odznaczenia i awanse.

W czerwcu 2017 roku upłynie 20 lat od nawiązania współpracy między Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Rydzynie i partnerską placówką   z Niemiec - Gemeinnütziger Berufsbildungsverein e. V. Guben/Cottbus.

Radni powiatu leszczyńskiego zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu samorządu w 2016 r. Na sesji w dniu 30 maja br. będą głosować za jego przyjęciem i udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu Leszczyńskiego.

Środowiskowy Dom Samopomocy zorganizował w Kąkolewie IV przegląd taneczny. Z zaproszenia powiatowej jednostki skorzystało siedem innych placówek.

Starostwo Powiatowe w Lesznie już po raz ósmy jest organizatorem programu edukacyjnego „Zielona szkoła”. W tegorocznej edycji do połowy czerwca uczestniczyć będą uczniowie 22 szkół z powiatu leszczyńskiego.

Przewodniczący Jan Szkudlarczyk zwołał na wtorek 30 maja br. XXIX sesję Rady Powiatu Leszczyńskiego. Rozpocznie się o godz. 13.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesznie na pl. Kościuszki.