Aktualności

Nieodpłatna pomoc prawna przez telefon

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie leszczyńskim tymczasowo prowadzona jest wyłącznie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość...

Dokumenty geodezyjne do zamówienia przez…

Mimo braku bezpośredniej obsługi mieszkańców wszystkie niezbędne dokumenty geodezyjne można w Starostwie Powiatowym w Lesznie zamówić elektronicznie...

Starostwo Powiatowe bez bezpośredniej ob…

Informujemy, że w związku z wprowadzeniem na obszarze Polski stanu zagrożenia epidemicznego, od poniedziałku 16 marca br...

  • 1
  • 2
  • 3

Dotychczas w powiecie leszczyńskim nie stwierdzono ani jednego przypadku zakażenia koronawirusem. Kwarantanną objętych jest natomiast trzech mieszkańców.

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa została zakończona z dniem 13 marca br. Wezwania do stawienia się w terminach późniejszych tracą swoją ważność.

W Starostwie Powiatowym w Lesznie podpisano umowy z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz promocji i ochrony zdrowia.

Przewodniczący Jan Szkudlarczyk zwołał na poniedziałek 23 marca br. XXIII sesję Rady Powiatu Leszczyńskiego. Rozpocznie się o godz. 12:00 w sali wiejskiej w Krzycku Wielkim, ul Szkolna 8.

Spółka Strabag po zimowej przerwie wznowiła prace przy przebudowie drogi powiatowej nr 4769P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 309 w Lipnie do wiaduktu w Smyczynie. W trakcie wykonywania prac drogowych przebudowana zostanie również sieć wodociągowa w Lipnie.

W powiecie leszczyńskim dotąd nie stwierdzono ani jednego przypadku zakażenia dzika afrykańskim pomorem świń ASF.

Urząd Skarbowy w Lesznie wprowadził czasowe ograniczenie dostępu do usług stacjonarnych w swojej siedzibie do 27 marca br. 

Starosta Leszczyński z dniem 16 marca br. tymczasowo zawiesił działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie leszczyńskim.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwraca się do swoich klientów z prośbą o ograniczenie wizyt w placówkach ZUS w całym kraju. W przypadku potrzeby kontaktu, można skorzystać z informacji telefonicznej, wysłać maila lub skorzystać z portalu PUE ZUS.