Aktualności

Nieodpłatna pomoc prawna przez telefon

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie leszczyńskim tymczasowo prowadzona jest wyłącznie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość...

Dokumenty geodezyjne do zamówienia przez…

Mimo braku bezpośredniej obsługi mieszkańców wszystkie niezbędne dokumenty geodezyjne można w Starostwie Powiatowym w Lesznie zamówić elektronicznie...

Starostwo Powiatowe bez bezpośredniej ob…

Informujemy, że w związku z wprowadzeniem na obszarze Polski stanu zagrożenia epidemicznego, od poniedziałku 16 marca br...

  • 1
  • 2
  • 3

Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie podpisał umowy z wykonawcami kolejnych dwóch inwestycji powiatowych. Prace zostaną wkrótce rozpoczęte.

Starostwo Powiatowe w Lesznie uruchomiło internetową rezerwację wizyt w Wydziale Komunikacji. Usługa dotyczy rejestracji pojazdu oraz otrzymania dowodu rejestracyjnego.

W związku z istniejącym zagrożeniem zakażenia koronawirusem prosimy o ograniczenie załatwiania spraw w Starostwie Powiatowym w Lesznie oraz w innych jednostkach organizacyjnych powiatu leszczyńskiego do tych wyłącznie pilnych. Zachęcamy do korzystania z poczty elektronicznej i informacji telefonicznej.

Osoba poddana kwarantannie lub izolacji ma prawo do świadczeń z tytułu choroby. Podstawą do ich wypłacenia jest decyzja państwowego inspektora sanitarnego.

Pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie systematycznie naprawiają lub wymieniają uszkodzone lub zniszczone znaki drogowe.

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, Państwowa Inspekcja Sanitarna apeluje o przestrzegania zaleceń i stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

Zarząd Powiatu Leszczyńskiego uhonorował mieszkankę gminy Święciechowa Oliwię Smektałę, pływaczkę synchroniczną MKP Astromal Leszno, za znaczące osiągnięcia sportowe.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie ogłosiło konkurs plastyczny dla rodzin zastępczych z powiatu leszczyńskiego „Rodzina zastępcza i ja”. Na autorów najlepszych prac czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.