slid

Przejazd kolejowy w Kłodzie

Spółka Torpol po raz drugi zmieniła termin zamknięcia przejazdu kolejowego w Kłodzie, znajdującego się w ciągu drogi powiatowej. Firma będzie wykonywać na nim prace od godz. 18:00 w dniu 4 marca br. do godz. 12:00 w dniu 5 marca br.  

Spółka Torpol realizuje czwarty etap modernizacji linii kolejowej E59 Poznań – Wrocław na odcinku Rawicz – Czempiń. Firma po raz kolejny planuje roboty, które wymagają wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywanych prac na przejeździe kolejowym.

Według po raz drugi zmienionego przez spółkę Torpol harmonogramu prac przejazd kolejowy w Kłodzie zostanie zamknięty na kilkanaście godzin – od godz. 18:00 w dniu 4 marca  br. (czwartek) do godz. 12:00 w dniu 5 marca br. (piątek). Na czas wykonywanych prac kolejowych obowiązywać będzie objazd przez Czerninę i Kaczkowo.

Logo strony