Ogłoszenie Starosty Leszczyńskiego o zamiarze wszczęcia postępowań w sprawie ustalenia odszkodowania za grunty przejęte dla celów realizacji inwestycji drogowych.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu ostrzega o wystąpieniu w powiecie leszczyńskim w poniedziałek 30 września br. silnego wiatru.

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Leszczyńskiego w sprawie udzielenia dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie o sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Górzno gmina Krzemieniewo.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu ostrzega o wystąpieniu we wtorek 17 września i środę 18 września br. silnego wiatru.

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Leszczyńskiego w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Leszczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2020 rok.

Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na temat dodatku 500 plus dla osób niepełnosprawnych.

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie konieczności zachowania ostrożności podczas zbierania runa leśnego w związku z ryzykiem zawleczenia ASF do gospodarstw.

Od 1 września 2019 r. osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji mogą składać w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wnioski o świadczenia uzupełniające.