W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Rydzynie zorganizowany został konkurs wiedzy o Rydzynie.

28 stycznia 1945 r., tuż przed końcem okupacji niemieckiej, hitlerowcy rozstrzelali ośmiu mieszkańców Rydzyny. W 75.rocznicę tragicznych wydarzeń przy obelisku poświęconym zamordowanym odsłonięta została tablica informacyjna.

Rada Powiatu Leszczyńskiego na XX sesji podjęła pięć uchwał, m.in. znowelizowała tegoroczny budżet, wprowadzając do niego dwie nowe inwestycje drogowe.

W prowadzonym przez powiat leszczyński Środowiskowym Domu Samopomocy w Kąkolewie  odbyło się VII Spotkanie Noworoczne.

W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie odbyła się narada podsumowująca działalność strażaków w 2019 r.

W ratuszu w Lesznie wręczone zostały wyróżnienia w 41. edycji plebiscytu Panoramy Leszczyńskiej na najpopularniejszych trenerów i sportowców regionu leszczyńskiego w 2019 r. Od kilku lat plebiscytowi patronuje starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak.

Władze powiatu leszczyńskiego oraz wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu podziękowali za współpracę z samorządami odchodzącemu na emeryturę płk Mirosławowi Szwedowi, dowódcy 4. zielonogórskiego pułku przeciwlotniczego oraz kończącemu służbę w Lesznie komendantowi miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie Maciejowi Zdędze.

Powiat Leszczyński otrzyma z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ok. 1,6 mln zł dofinansowania na przebudowę drogi powiatowej – ul. Dworcowej w Krzemieniewie. Projekt będzie wykonany w formule zaprojektuj i wybuduj.

XX sesja Rady Powiatu Leszczyńskiego w dniu 24 stycznia 2020 r. o godz. 10:30 transmitowana będzie na żywo na portalu internetowym powiatu leszczyńskiego.