Pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie systematycznie naprawiają lub wymieniają uszkodzone lub zniszczone znaki drogowe.

Powiat leszczyński zarządza blisko 400 km dróg w siedmiu gminach, więc ich bieżące utrzymanie wymaga sporych nakładów sił i środków. Pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie systematycznie muszą wymieniać lub naprawiać uszkodzone znaki. To skutek zarówno kolizji drogowych, wieloletniego wpływu warunków atmosferycznych, jak i celowego ich niszczenia poprzez zamalowywanie lub naklejanie.

Więcej zdjęć na profilu powiatu leszczyńskiego na Facebooku.

Logo strony