W związku z istniejącym zagrożeniem zakażenia koronawirusem prosimy o ograniczenie załatwiania spraw w Starostwie Powiatowym w Lesznie oraz w innych jednostkach organizacyjnych powiatu leszczyńskiego do tych wyłącznie pilnych. Zachęcamy do korzystania z poczty elektronicznej i informacji telefonicznej.

Aby zmniejszyć zagrożenie rozprzestrzeniania się koronawirusa Starostwo Powiatowe w Lesznie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie i Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie apelują do mieszkańców o ograniczenie bezpośrednich kontaktów w tych urzędach z pracownikami oraz z innymi osobami.

Prosimy o korzystanie z poczty elektronicznej i z informacji telefonicznej  w celu załatwienia sprawy bądź uzyskania potrzebnych informacji. Wizytę w instytucjach powiatowych należy ograniczyć do załatwienia wyłącznie spraw pilnych bądź tych, których załatwienie wymaga osobistego stawiennictwa.

Logo strony