XXII sesja Rady Powiatu Leszczyńskiego w dniu 12 marca br. o godz. 13:00 transmitowana będzie na żywo na portalu internetowym powiatu leszczyńskiego.

Przewodniczący Jan Szkudlarczyk zwołał na czwartek 12 marca br. XXI sesję Rady Powiatu Leszczyńskiego. Rozpocznie się o godz. 13.00 w sali narad Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie, pl. Kościuszki 4 c.

Ustalony przez przewodniczącego Rady Powiatu Leszczyńskiego porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji w dniu 26 lutego 2020 roku

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym

5. Interpelacje i zapytania radnych

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

9. Wolne głosy i wnioski

10. Zakończenie obrad

Transmisja XXII sesji Rady Powiatu Leszczyńskiego

Logo strony