W prowadzonych przez powiat leszczyński Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Rydzynie oraz w Zespole Szkól Specjalnych w Górznie zawieszone zostały na dwa tygodnie zajęcia dydaktyczno – wychowawcze. Także Środowiskowy Dom Samopomocy w Kąkolewie zawiesił swą działalność.

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa dwie placówki oświatowe prowadzone przez powiat leszczyński zawiesiły prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych od 12 do 25 marca br. W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Rydzynie i w Zespole Szkól Specjalnych w Górznie w dniach 12 i 13 marca br. prowadzone będą jedynie działania opiekuńcze dla tych uczniów, którym rodzice lub opiekunowie nie są w stanie zapewnić opieki domowej.

Natomiast Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rydzynie apeluje do rodziców o  nieprzywożenie na badania psychologiczno-pedagogiczne chorych dzieci. Badanie chorego dziecka może poskutkować nie tylko nieadekwatnym do jego możliwości wynikiem badań, ale również zarażeniem specjalisty. O rezygnacji i zamiarze zmiany terminu należy powiadomić placówkę telefonicznie.

Wojewoda Wielkopolski z kolei wydał polecenie czasowego - od 12 do 25 marca br. - zawieszenia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie.

Logo strony