Aby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa Starosta Leszczyński apeluje o ograniczenie do minimum wizyt w urzędzie oraz o rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny i profilaktyki zdrowotnej, a także procedur postępowania związanych ze zwalczaniem wirusa.

Starosta apeluje do mieszkańców o ograniczenie do minimum spraw załatwianych osobiście w Starostwie Powiatowym w Lesznie, Zarządzie Dróg Powiatowych w Lesznie i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie. Zachęca do korzystania z dostępnych narzędzi załatwiania spraw administracyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail, ePUAP), drogą pocztową, a także do kontaktu telefonicznego. Jeśli wykonanie czynności nie jest pilne, należy rozważyć ich przełożenie na termin późniejszy.

Starosta apeluje również o rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny i profilaktyki zdrowotnej, a także procedur postępowania związanych z koronawirusem, jak również stosowanie się do zaleceń służb sanitarnych.

Logo strony