Emilia Nowak, nauczycielka Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rydzynie, wygrała konkurs na dyrektora tej placówki. Wkrótce Zarząd Powiatu Leszczyńskiego powierzy jej kierowanie SOSW od nowego roku szkolnego.

W związku z upływem kadencji Zarząd Powiatu Leszczyńskiego ogłosił konkurs na dyrektora SOSW. Ofertę złożyła tylko jedna osoba – Emilia Nowak. Od 2004 r. pracuje w rydzyńskiej placówce jako nauczyciel wychowania fizycznego, a od dziesięciu lat także jako terapeuta w powiatowym zespole wczesnego wspomagania rozwoju dzieci działającym przy SOSW. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania w oświacie oraz w zakresie surdopedagogiki, a także kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki i kurs języka migowego I stopnia.

Komisja konkursowa po przeprowadzeniu postępowania rekomendowała Zarządowi Powiatu Leszczyńskiego tę kandydaturę, która została przez Zarząd zatwierdzona. Kolejnym krokiem będzie powierzenie Emilii Nowak kierowania SOSW od nowego roku szkolnego. Do końca sierpnia placówką kierować będzie obecna dyrektor Krystyna Śliwińska.

Logo strony