slid

1. Wzór oferty

2. Aktualizacja kosztorysu

3. Wzór sprawozdania

 

Konkursy w roku 2021

4. Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowych opiniujacych oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.

5. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Powiecie Leszczyńskim w 2021 r.

6. Wyniki I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Powiecie Leszczyńskim na 2021 r.

Konkursy w roku 2020

4. Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowych opiniujacych oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.

5. I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Powiecie Leszczyńskim w 2020 r.

6. Wyniki I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Powiecie Leszczyńskim na 2020 r.

Konkursy w roku 2019

4. Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowych opiniujacych oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.

5. I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Powiecie Leszczyńskim w 2019 r.

6. Wyniki I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Powiecie Leszczyńskim na 2019 r.

8. II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Powiecie Leszczyńskim w 2019 r.

9. Wyniki II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Powiecie Leszczyńskim na 2019 r.

 

Konkursy w roku 2018

 

4. Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowych opiniujacych oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.

5. I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Powiecie Leszczyńskim w 2018 r.

6. Wyniki I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Powiecie Leszczyńskim w 2018 r.

7. II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Powiecie Leszczyńskim w 2018 r.

8. II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Powiecie Leszczyńskim w 2018 r.

9. Wyniki II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Powiecie Leszczyńskim w 2018 r.

Konkursy w roku 2017 

 

4. Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowych opiniujacych oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.

5. I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Powiecie Leszczyńskim w 2017 r.

6. Wyniki I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Powiecie Leszczyńskim w 2017 r.

7. II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Powiecie Leszczyńskim w 2017 r.

8. Wyniki II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Powiecie Leszczyńskim w 2017 r.

 

Konkursy w roku 2016 

 

4. Wyniki I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Powiecie Leszczyńskim w 2016 r.

5. II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Powiecie Leszczyńskim w 2016 r.

6. Wyniki II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Powiecie Leszczyńskim w 2016 r.

 

Konsultacje dotyczace projektu Programu Współpracy Powiatu Leszczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2019 rok

 

Logo strony