slid

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu ostrzega o wystąpieniu w niedzielę 26 lipca  br. burz z opadami deszczu.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu ostrzega o wystąpieniu w środę 15 lipca  br. burz z możliwym gradem.

Ogłoszenie Starosty Leszczyńskiego o wydaniu decyzji ustalających odszkodowania za nieruchomości, których stan prawny jest nieuregulowany, przejęte pod drogi publiczne - dz. 175/7 Łoniewo, dz. 151/1 Świerczyna.

Burza

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu ostrzega o wystąpieniu w poniedziałek 20 lipca  br. burz z opadami deszczu.

Ogłoszenie Starosty Leszczyńskiego o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy i możliwości zapoznania się z aktami sprawy o ustalenie odszkodowania za nieruchomość, której stan prawny jest nieuregulowany, obręb Grotniki, KW nr PO1L/00004405/7, działka nr 779/1 i działka nr 779/2 , przejętą z mocy prawa przez Gminę Włoszakowice dla celów realizacji inwestycji pn. "Budowa ulicy Krętej w Grotnikach".

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu ostrzega o wystąpieniu w środę 1 lipca i czwartek 2 lipca br. burz z możliwym gradem.

Ogłoszenie

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Leszczyńskiego w sprawie udzielenia dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie Starosty Leszczyńskiego o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy o ustalenie odszkodowania za nieruchomości, których stan prawny jest nieuregulowany, obręb Grotniki, działki: nr 784/1, nr 784/2 i nr 787/1, przejęte z mocy prawa przez Gminę Włoszakowice dla celów realizacji inwestycji pn. "Budowa ulicy Krętej w Grotnikach".

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu ostrzega o wystąpieniu w piątek 26  czerwca br. burz z możliwym gradem.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu ostrzega o wystąpieniu w czwartek 16 lipca  br. burz z możliwym gradem.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu ostrzega o wystąpieniu w piątek 10 lipca i sobotę 11 lipca br. burz z możliwym gradem.

Ogłoszenie Starosty Leszczyńskiego o zamiarze wszczęcia postępowania dot. ustalenia odszkodowania za udział wielkości 1/6 części w prawie własności nieruchomości, której stan prawny jest nieuregulowany, oznaczonej: obręb Świerczyna, działki o numerach: 162/1, 429/1 i 400/1, przejętej dla celów realizacji inwestycji drogowej.

Logo strony