Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu ostrzega o wystąpieniu w czwartek 4 lutego br. silnego wiatru.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lesznie przypomina, że wizyta w urzędzie jest możliwa tylko po wcześniejszej jej rezerwacji.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu ostrzega o wystąpieniu w niedzielę 30 sierpnia i w poniedziałek 31 sierpnia br. umiarkowanych i silnych opadów deszczu.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu ostrzega o wystąpieniu w czwartek 4 lutego br. zamarzania mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu.

Ogłoszenie Starosty Leszczyńskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość, której stan prawny jest nieuregulowany - dz. 782/1, obręb Grotniki, przejętą przez Gminę Włoszakowice celem realizacji inwestycji pn. Budowa ulicy Krętej w Grotnikach.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu ostrzega o wystąpieniu w czwartek 27 sierpnia br. silnego wiatru.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu ostrzega o wystąpieniu we wtorek 13 października i w środę 14 października br. intensywnych opadów deszczu.

Ogłoszenie Starosty Leszczyńskiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za nieruchomość: dz. nr 779/1 i nr 779/2, obręb Grotniki, której stan prawny jest nieuregulowany, przejętą przez Gminę Włoszakowice dla celów realizacji inwestycji pn. "Budowa ulicy Krętej w Grotnikach".

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ponownie rozpatrzy wnioski o zwolnienie ze składek tych firm, których nadpłaty lub wpłaty zostały zaliczone na poczet składek podlegających zwolnieniu. Przepisy w tej sprawie, wejdą w życie 20 września. Z nowych przepisów skorzysta nawet 800 tys. firm.

Ogłoszenie Starosty Leszczyńskiego o wszczęciu postępowania w przedmiocie ustalenia odszkodowania za udział wielkości 1/6 części w prawie własności nieruchomości - obręb Świerczyna, działki : nr 162/1, nr 429/1 i nr 400/1 oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

Ogłoszenie Starosty Leszczyńskiego o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w obrębie Święciechowa.

Obwieszczenie Starosty Leszczyńskiego o wydaniu decyzji zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa ulicy Myśliwskiej we Włoszakowicach – etap II w zakresie budowy pętli autobusowej z miejscami parkingowymi i odwodnieniem powierzchniowym”.