Powiat leszczyński jest jednym z tylko sześciu powiatów w kraju, które w ostatnich sześciu latach wydały ponad 1000 zł na osobę pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej pieniędzy. W rankingu  prestiżowego magazynu samorządowego Wspólnota „Ranking wykorzystania środków europejskich przez samorządy w latach 2014-2019” powiat zajął wysokie szóste miejsce.

Proinwestycyjny Powiat 2016-2018

Dochody i wydatki powiatu leszczyńskiego w 2018 r. były najwyższe w 20-letniej jego historii. Na inwestycje samorząd przeznaczył aż 61 proc. wydatków, co oznacza, że poprawiony został dotychczasowy rekordowy wynik z 2017 r., gdy z rezultatem 54 proc. powiat był najbardziej proinwestycyjnym samorządem w kraju.

Proinwestycyjny Powiat

Zajęcie piątego miejsca wśród najbardziej proinwestycyjnych powiatów w kraju to potwierdzenie słuszności wieloletniej konsekwentnej, prorozwojowej polityki samorządu powiatu leszczyńskiego, dzięki której w latach 2017 i 2018 budżety powiatu ulegały podwojeniu.

Powiat leszczyński zajął drugi rok z rzędu pierwsze miejsce w kraju wśród powiatów w rankingu prestiżowego magazynu samorządowego Wspólnota „Liderzy inwestycji”. Ocena specjalistów uwzględniała wydatki majątkowe w latach 2017 - 2019. Średnie wydatki inwestycyjne wyniosły 658,81 zł na osobę.