Top - obrazek ze zdjęciami

Otwarte konkursy ofert na rok 2024

AKTUALNE 

  z zakresu:

 • promocji i ochrony zdrowia

Ogłoszenie konkursu

Uchwała w sprawie powołania i określenia składu osobowego komisji konkursowej 

 

  z zakresu:

 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 • turystyki i krajoznawstwa
 • promocji i ochrony zdrowia

Ogłoszenie konkursu

Wzór oferty na konkurs

Wzór aktualizacji kosztorysu/harmonogramu

Wzór sprawozdania

Wzór oświadczenia do umowy

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej 

Formularz zgłoszenia członka do komisji konkursowej 

Informacja o wyniku naboru na członków do komisji konkursowej

Uchwała w sprawie powołania i określenia składu osobowego komisji konkursowej

Wyniki konkursu  

  z zakresu:

 • wspierania osób starszych i niepełnosprawnych
 • wspierania rodziny

 •  działania na rzecz osób niepełnosprawnych

 •  tworzenie programów aktywności lokalnej

Ogłoszenie konkursu i wzór oferty

Uchwała w sprawie powołania i określenia składu osobowego komisji konkursowej 

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej 

 

 

Otwarte konkursy ofert na rok 2023

AKTUALNE

z zakresu:

 • bezpieczeństwa i porządku publicznego

Ogłoszenie konkursu i wzór oferty na konkurs

Wyniki konkursu

 

  z zakresu:

 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 • turystyki i krajoznawstwa
 • promocji i ochrony zdrowia

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej 

Ogłoszenie konkursu

Wzór oferty na konkurs

Wzór aktualizacji kosztorysu/harmonogramu

Wzór sprawozdania

Wzór oświadczenia do umowy

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej 

Formularz zgłoszenia członka do komisji konkursowej 

Informacja o wyniku naboru na członków do komisji konkursowej

Uchwała w sprawie powołania i określenia składu osobowego komisji konkursowej

Wyniki konkursu 

  z zakresu:

 • osób starszych i niepełnosprawnych,
 • wspierania rodziny

Ogłoszenie konkursu i wzór oferty

Uchwała w sprawie powołania i określenia składu osobowego komisji konkursowej 

Wyniki konkursu 

 

 

Otwarte konkursy ofert na rok 2022

ZAKOŃCZONE

   z zakresu:

 • osób starszych i niepełnosprawnych,
 • wspierania rodziny

Ogłoszenie konkursu i wzór oferty

 Wyniki konkursu

  

z zakresu:

 • bezpieczeństwa i porządku publicznego

Ogłoszenie konkursu i wzór oferty na konkurs

Wyniki konkursu

 

z zakresu:

 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 • turystyki i krajoznawstwa
 • promocji i ochrony zdrowia

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej 

Ogłoszenie konkursu

Wzór oferty na konkurs

Wzór aktualizacji kosztorysu/harmonogramu

Wzór sprawozdania

Wzór oświadczenia do umowy

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

Wyniki konkursu

Logo strony