Top - obrazek ze zdjęciami

 

                           Jan Szkudlarczyk

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Szkudlarczyk - zobacz

Leciejewski Remigiusz

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Remigiusz Leciejewski - zobacz

Grobelna

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu

Irena Grobelna - zobacz

 

RADNI POWIATU LESZCZYŃSKIEGO VI KADENCJI:

Wojciech Antoniak - zobacz

Marcin Barczyk - zobacz

Grzegorz Brzeskot - zobacz

Józef Buszewicz - zobacz

Halina Florek - zobacz

Irena Grobelna - zobacz

Rafał Jagodzik - zobacz

Stanisław Kasperski - zobacz

Remigiusz Leciejewski - zobacz

Karol Lis - zobacz

Wiesława Małycha - zobacz

Stanisław Matuszewski - zobacz

Karol Neumann - zobacz

Jan Sobczak - zobacz

Jan Szkudlarczyk - zobacz

Tomasz Szulc - zobacz

Jolanta Zamiatała - zobacz

Ślubowanie Radnego

"Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego,
strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny,
wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej"

KOMISJA REWIZYJNA

1. Stanisław Kasperski - Przewodniczący Komisji
2. Józef Buszewicz - Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Wojciech Antoniak - Sekretarz Komisji
4. Marcin Barczyk - Członek Komisji
5. Stanisław Matuszewski - Członek Komisji

KOMISJA BUDŻETU, PLANOWANIA I ROZWOJU

1. Wojciech Antoniak - Przewodniczący Komisji
2. Karol Lis - Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Remigiusz Leciejewski - Członek Komisji
4. Grzegorz Brzeskot - Członek Komisji
5. Irena Grobelna - Członek Komisji
6. Tomasz Szulc - Członek Komisji
7. Karol Neumann - Członek Komisji
8. Jolanta Zamiatała - Członek Komisji

9. Wiesława Małycha - Członek Komisji

KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

1. Stanisław Matuszewski - Przewodniczący Komisji
2. Tomasz Szulc - Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Jan Szkudlarczyk - Członek Komisji
4. Jan Sobczak- Członek Komisji
5. Józef Buszewicz - Członek Komisji
6. Remigiusz Leciejewski - Członek Komisji

7. Wiesława Małycha - Członek Komisji

KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH

1. Marcin Barczyk- Przewodniczący Komisji
2. Jolanta Zamiatała - Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Irena Grobelna - Członek Komisji
4. Halina Florek - Członek Komisji
5. Rafał Jagodzik - Członek Komisji


KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

   1. Karol Neumann - Przewodniczący Komisji
2. Jan Sobczak - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Karol Lis - Członek Komisji
   4. Stanisław Kasperski - Członek Komisji
 5. Halina Florek - Członek Komisji

Interpelacje i zapytania radnych

 

Logo strony