Godło Polski  Herb województwa Wielkopolskiego POL powiat leszczyński COA    800px POL gmina Krzemieniewo Herb Lipna - link 1200px POL Osieczna COA Rydzyna Święciechowa Wijewo Włoszakowice

Top - obrazek ze zdjęciami

Każdy z nas ma prawo czuć się bezpiecznie, dlatego sprawy bezpieczeństwa własnego i rodziny oraz bezpieczeństwa w najbliższym otoczeniu stawiane są na czele żądań społeczności adresowanych do przedstawicieli zarówno administracji samorządowej, jak i administracji rządowej.

Na szczeblu powiatowym bezpieczeństwo mieszkańcom zapewnia Starosta, który zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym wykonuje zadania w zakresie:

1. obrony cywilnej i spraw obronnych – ochrona ludności przed zagrożeniami czasu wojny

Główne zadania obrony cywilnej oraz spraw obronnych w czasie pokoju obejmują: działalność planistyczną, szkoleniową i upowszechniającą.

2. zarządzania kryzysowego – ochrona ludności przed zagrożeniami dnia codziennego oraz przed nadzwyczajnymi zagrożeniami kryzysowymi.

Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie powiatu jest Starosta jako przewodniczący Zarządu Powiatu.

Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego Starosta Leszczyński wykonuje przy pomocy komórki organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Lesznie, tj. Wydziału Organizacyjnego, Oświaty i Spraw Społecznych, w którym funkcjonuje: Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) oraz przy pomocy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (PZZK).

Do zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego należy:

- pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,

- współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,

- nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,

- współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,

- współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,

- dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum,

- realizacji zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

Plan zarządzania kryzysowego Powiatu Leszczyńskiego 2021-2023

 

Logo strony