Godło Polski  Herb województwa Wielkopolskiego POL powiat leszczyński COA    800px POL gmina Krzemieniewo Herb Lipna - link 1200px POL Osieczna COA Rydzyna Święciechowa Wijewo Włoszakowice

Top - obrazek ze zdjęciami

Poniżej zamieszczamy krótką charakterystykę jezior leżących na terenie ziemi leszczyńskiej, ze wskazaniem na użytkownika rybackiego i uwzględnieniem podziału na poszczególne gminy powiatu.

Gmina WIJEWO

1. Jezioro BIAŁE - MIAŁKIE - łowisko specjalne (za dodatkową opłatą)
Użytkownik rybacki: PZW Okręg w Poznaniu
Odległość od Leszna: Brenno - 31 km
Dane morfometryczne
- Powierzchnia zwierciadła: 104,4 ha
- Głębokość maksymalna: 10,2 m
- Głębokość średnia: 1,9 m
- Długość maksymalna: 2.020 m
- Szerokość maksymalna: 890 m
Charakterystyka: Jezioro należy do rybackiego typu jezior leszczowych. W akwenie tym dominuje leszcz, krąp, płoć, lin, karp, a wśród gatunków drapieżnych – szczupak, sandacz i węgorz.. Dno jeziora jest twarde, żwirowate jedynie na plosie Miałkie występują partie torfiaste, z większą ilością osadów dennych.

2. Jezioro BREŃSKIE - łowisko specjalne (za dodatkową opłatą)
Użytkownik rybacki: PZW Okręg w Poznaniu
Odległość od Leszna: Brenno - 31 km 
Dane morfometryczne
- Powierzchnia zwierciadła: 38,1 ha
- Głębokość maksymalna: 4,4 m
- Głębokość średnia: 2,2 m
- Długość maksymalna: 1.020 m
- Szerokość maksymalna: 600 m
Charakterystyka: Jezioro należy do typu jezior sandaczowych. Obok licznie występującego tu leszcza, bardzo bogate jest pogłowie płoci. Występuje też sandacz, szczupak, lina, węgorz i okoń.

3. Jezioro BRZEŹNIE (Brzezie, Brzeźne) - łowisko specjalne (za dodatkową opłatą)
Użytkownik rybacki: PZW Okręg w Poznaniu
Odległość od Leszna: Zaborówiec - 29 km
Dane morfometryczne
- Powierzchnia zwierciadła: 43,2 ha
- Głębokość maksymalna: 4,5 m
- Głębokość średnia: 1,6 m
- Długość maksymalna: 1 380 m
- Szerokość maksymalna: 450 m
Charakterystyka: Jezioro należy do rybackiego typu linowo-szczupakowego. Jest odbiornikiem czystych wód z jeziora Zapowiednik. Ta część akwenu, w której znajduje się dopływ, stanowi swoistą enklawę linowo-szczupakową. Od 1.03 do 30.06 w tej obowiązuje całkowity zakaz wędkowania z uwagi na ustanowiony jest obręb ochronny (naturalne tarlisko ryb). Jezioro obfituje ponadto w leszcza, płoć, krąpia, lina i wzdręgę. Z gatunków drapieżnych, licznie występuje szczupak, natomiast w mniejszej ilości – sandacz, węgorz  i okoń.

4. Jezioro LINCIUSZ (Lincjusz) - łowisko specjalne (za dodatkową opłatą)
Użytkownik rybacki: PZW Okręg w Poznaniu
Odległość od Leszna: Zaborówiec - 29 km
Dane morfometryczne
- Powierzchnia zwierciadła: 37,5 ha
- Głębokość maksymalna: 2,9 m
- Głębokość średnia: 1,3 m
- Długość maksymalna: 1 037 m
- Szerokość maksymalna: 455 m
Charakterystyka: Jezioro należy do typu linowo-szczupakowego. Występują tu następujące gatunki ryb: leszcz, krąp, płoć, wzdręga, lin. Gatunki drapieżne reprezentują głównie szczupak, węgorz, okoń i sporadycznie sandacz.

5. Jezioro MASZYNEK - łowisko specjalne (za dodatkową opłatą)
Użytkownik rybacki: PZW Okręg w Poznaniu
Odległość od Leszna: Dominice - 29 km
Dane morfometryczne
- Powierzchnia zwierciadła: 5,7 ha
- Głębokość maksymalna: 2,8 m
- Głębokość średnia: 1,3 m
- Długość maksymalna: 470 m
- Szerokość maksymalna: 170 m
Charakterystyka: Jezioro należy do typu linowo-szczupakowego. Jest najmniejszym jeziorem w okolicach Leszna, a występują w nim takie gatunki ryb jak: leszcz, płoć, szczupak, lin, wzdręga i karasie pospolity i srebrzysty. W okresie letnim akwen ten zarasta na 80% swojej powierzchni.

6. Jezioro WIELEŃSKIE (część południowa – ploso Trzytoniowe) - łowisko specjalne (za dodatkową opłatą)
Użytkownik rybacki: PZW Okręg w Poznaniu
Odległość od Leszna: Brenno - 31 km
Dane morfometryczne
- Powierzchnia zwierciadła całego jeziora: 220,2 ha
- Głębokość maksymalna: 5,6 m
- Głębokość średnia: 3,2 m
- Długość maksymalna: 1.850 m
- Szerokość maksymalna: 1.790 m
Charakterystyka: Jezioro należy do typu sandaczowego. Występują w nim takie gatunki ryb jak: leszcz, krąp, płoć, węgorz, sandacz, szczupak, lin, okoń, sum i karasie pospolity i srebrzysty.
 

Gmina WŁOSZAKOWICE

7. Jezioro DOMINICKIE - łowisko specjalne (za dodatkową opłatą)
Użytkownik rybacki: PZW Okręg w Poznaniu
Odległość od Leszna: Boszkowo - 25 km
Dane morfometryczne                                                                                            
- Powierzchnia zwierciadła: 343,9 ha
- Głębokość maksymalna: 17,1 m
- Głębokość średnia: 6,5 m
- Długość maksymalna: 3 830 m
- Szerokość maksymalna: 1 660 m
Charakterystyka: Jezioro należy do rybackiego typu jezior leszczowych. Jest najczystszym, największym i najgłębszym oraz jedynym na terenie województwa jeziorem, w którym występuje sielawa, ale ze względu na pogarszające się warunki środowiskowe w jeziorze nie rozmnaża się naturalnie. W południowej zatoce jeziora od 1.03 do 15.07 obowiązuje całkowity zakaz wędkowania z uwagi na ustanowiony jest obręb ochronny (naturalne tarlisko ryb). Część jeziora, na której położona jest plaża główna, posiada dno bardzo wyrównane. Ichtiofaunę tworzą: bardzo duża płoć (tzw. gruntowa), duży leszcz, sielawa, lin, wzdręga, krąp, ukleja. Natomiast wśród gatunków drapieżnych dominuje szczupak, bardzo duży okoń i węgorz.

8. Jezioro KRZYWCE - łowisko specjalne (za dodatkową opłatą)
Użytkownik rybacki: PZW Okręg w Poznaniu
Odległość od Leszna: Boszkowo - 25 km
Dane morfometryczne:
- Powierzchnia zwierciadła: 11,8 ha
- Głębokość maksymalna: 3,4 m
- Głębokość średnia: 2,0 m
- Długość maksymalna: 650 m
- Szerokość maksymalna:  250 m
Charakterystyka: Jezioro linowo-szczupakowe, licznie występuje tu leszcz, szczupak, płoć, karp, krąp, wzdręga i lin.

9. Jezioro MAŁE - Boszkowskie Małe - łowisko specjalne (za dodatkową opłatą)
Użytkownik rybacki: PZW Okręg w Poznaniu
Odległość od Leszna: Boszkowo wieś - 27 km
Dane morfometryczne
- Powierzchnia zwierciadła: 17,5 ha
- Głębokość maksymalna: 1,4 m
- Głębokość średnia: 0,7 m
- Długość maksymalna: 720 m
- Szerokość maksymalna: 370 m
Charakterystyka: Jezioro należy do rybackiego typu linowo-szczupakowego. Od 1.03 do 15.05 na całej powierzchni jeziora obowiązuje całkowity zakaz wędkowania z uwagi na ustanowiony jest obręb ochronny (naturalne tarlisko ryb). Jezioro obfituje w leszcza, płoć, krąpia, oba gatunki karasi, lina i wzdręgę. Z gatunków drapieżnych, licznie występuje szczupak, natomiast w mniejszej ilości węgorz  i okoń. Dno akwenu jest muliste, pokryte grubą warstwą osadów dennych. Brzegi jeziora są bagniste i przez to bardzo niebezpieczne.

10. Jezioro WIELKIE - Boszkowskie Wielkie - łowisko specjalne (za dodatkową opłatą)
Użytkownik rybacki: PZW Okręg w Poznaniu
Odległość od Leszna: Boszkowo wieś - 27 km
Dane morfometryczne
- Powierzchnia zwierciadła: 51,2 ha
- Głębokość maksymalna: 2,3 m
- Głębokość średnia: 1,3 m
- Długość maksymalna: 1.295 m
- Szerokość maksymalna: 645 m
Charakterystyka: Zbiornik jest płytką niecką, o bardzo łagodnych stokach i wyrównanym dnie. Dno jest gliniasto-torfiaste, w partii dopływu z Jeziora Dominickiego silnie zamulone. Jest akwenem linowo-szczupakowym, lecz dominuje tu leszcz i krąp. W jeziorze tym występują też okazy szczupaka, sandacza, węgorza, karpia, lina, obu gatunków karasi i suma. Z powodu dopływu zanieczyszczeń silnie kwitnie (glony i sinice).

11. Jezioro BOSZKOWSKIE - Starkowskie – (część wschodnia) łowisko specjalne (za dodatkową opłatą)
Użytkownik rybacki: PZW Okręg w Poznaniu
Odległość od Leszna: Boszkowo wieś - 27 km
Dane morfometryczne
- Powierzchnia zwierciadła: 29,4 ha
- Głębokość maksymalna: 2,2 m
- Głębokość średnia: 1,2 m
- Długość maksymalna: 1.010 m
- Szerokość maksymalna: 291 m
Charakterystyka: Zbiornik jest płytką niecką, o wyrównanym i mulistym dnie. Jest akwenem linowo-szczupakowym, lecz dominuje tu leszcz i krąp. W jeziorze tym występują też okazy szczupaka, węgorza, karpia, lina, obu gatunków karasi, sandacza i suma. Z powodu dopływu zanieczyszczeń silnie kwitnie (glony i sinice).

12. Jezioro ZAPOWIEDNIK - łowisko specjalne (za dodatkową opłatą)
Użytkownik rybacki: PZW Okręg w Poznaniu
Odległość od Leszna: Zaborówiec - 29 km
Dane morfometryczne
- Powierzchnia zwierciadła: 24,1 ha
- Głębokość maksymalna: 2,7 m
- Głębokość średnia: 1,2 m
- Długość maksymalna: 765 m
- Szerokość maksymalna: 415 m
Charakterystyka: Jezioro należy do typu jezior sandaczowych. Obok licznie występującego tu leszcza, bardzo bogate jest pogłowie płoci. Występuje też sandacz, szczupak, lin, węgorz, okoń i duży karp. Zasoby wodne zbiornika oparte są na wodach źródlanych, ale mimo tego oraz otoczenie, które tworzą głównie lasy iglaste i łąki. wody zbiornika nie należą do bardzo czystych.


Gmina ŚWIĘCIECHOWA

13. Jezioro KRZYCKIE WIELKIE (Gołanickie) - łowisko ogólnodostępne
Użytkownik rybacki: PZW Leszno
Odległość od Leszna: Gołanice - 11 km
Dane morfometryczne
- Powierzchnia zwierciadła: 80,1 ha
- Głębokość maksymalna: 9,9 m
- Głębokość średnia: 4,4 m
- Długość maksymalna: 2.830 m
- Szerokość maksymalna: 470 m
Charakterystyka: Jezioro należy do typu leszczowego. Dno zbiornika jest twarde, z niewielką ilością osadów dennych. Ichtiofaunę jeziora tworzą: płoć, leszcz, karp, ukleja, amur, krąp, ukleja, a z gatunków drapieżnych szczupak, okoń, sandacz, sum i duży węgorz. Jezioro posiada niewielką wyspę, która jest pod ochroną (użytek ekologiczny).
 

Gmina OSIECZNA

14. Jezioro DRZECZKOWSKIE - łowisko specjalne (za dodatkową opłatą)
Użytkownik rybacki: PZW Okręg w Poznaniu
Odległość od Leszna: Drzeczkowo - 14 km
Dane morfometryczne
- Powierzchnia zwierciadła: 38,3 ha, zwiększa się nieco po spiętrzeniu wód w Zbiorniku Wonieść.
- Głębokość maksymalna: 4,3 m, zwiększa się po spiętrzeniu wód w Zbiorniku Wonieść.
- Głębokość średnia: 2,1 m
- Długość maksymalna: 1.080 m
- Szerokość maksymalna: 470 m
Charakterystyka:
Dno jeziora jest muliste. Powierzchnia dna jest wyrównana. Akwen należy do typu jezior sandaczowych. Od 1.03 do 31.05 w części jeziora obowiązuje całkowity zakaz wędkowania z uwagi na ustanowiony jest obręb ochronny (naturalne tarlisko ryb). Jezioro obfituje w leszcza, sandacza, okonia,  płoć, szczupaka, oba gatunki karasi, lina wzdręgę, karpia i węgorza.
UWAGA:
Obowiązuje zakaz wędkowania z zapór i wałów oraz innych urządzeń hydrotechnicznych.

15. Jezioro GRODZISKO - łowisko specjalne (za dodatkową opłatą)
Użytkownik rybacki: PZW Okręg w Poznaniu
Odległość od Leszna: Grodzisko - 13 km
Dane morfometryczne
- Powierzchnia zwierciadła: 16,4 ha
- Głębokość maksymalna: 5,7 m
- Głębokość średnia: 3,1 m
- Długość maksymalna: 650 m
- Szerokość maksymalna: 315 m
Charakterystyka: Dno jeziora od strony "Stanisławówki" opada łagodnie, natomiast od strony pól i wsi Grodzisko, bardzo gwałtownie. Jezioro sandaczowe. Bardzo licznie występują tu takie gatunki ryb jak: drobny leszcz, płoć i krąp, a także karp, lin i duże okazy karasia srebrzystego.

16. Jezioro ŁONIEWSKIE (Osieckie, Osieczna) - łowisko specjalne (za dodatkową opłatą)
Użytkownik rybacki: PZW Okręg w Poznaniu
Odległość od Leszna: Osieczna - 10 km
Dane morfometryczne
- Powierzchnia zwierciadła: 102 ha
- Głębokość maksymalna: 5,4 m
- Głębokość średnia: 2,1 m
- Długość maksymalna: 2.500 m
- Szerokość maksymalna: 470 m
Charakterystyka: Jezioro Łoniewskie należy do typu sandaczowego i gatunek ten jest wiodącym wśród drapieżników. Obok sandacza licznie występują także węgorze oraz mniej liczne szczupaki i sumy. Wśród gatunków niedrapieżnych dominuje leszcz i krąp. Występuje karp, lin oraz duże okazy karasia srebrzystego i amura.

17. Jezioro ŚWIERCZYŃSKIE MAŁE (Chmełkowo, Chmielkowo, Świerczyna II) - łowisko specjalne (za dodatkową opłatą)
Użytkownik rybacki: PZW Okręg w Poznaniu
Odległość od Leszna: Świerczyna - 18 km
Dane morfometryczne
- Powierzchnia zwierciadła: 39,6 ha
- Głębokość maksymalna: 3,5 m
- Głębokość średnia: 2,1 m
- Długość maksymalna: 1.000 m
- Szerokość maksymalna: 630 m
Charakterystyka: Jezioro należy do typu szczupakowo-linowego. Obok karasia srebrzystego i pospolitego oraz lina bardzo licznie występują: leszcz, krąp, i płoć. Wśród ryb drapieżnych: szczupak, okoń, węgorz i sandacz.


18. Jezioro ŚWIERCZYŃSKIE WIELKIE (Berdychowo,Godziębel, Świerczyna I) - łowisko specjalne (za dodatkową opłatą)
Użytkownik rybacki: PZW Okręg w Poznaniu
Odległość od Leszna: Świerczyna - 18 km
Dane morfometryczne
- Powierzchnia zwierciadła: 52,1 ha
- Głębokość maksymalna: 1,3 m
- Głębokość średnia: 0,3 m
- Długość maksymalna: 1.440 m
- Szerokość maksymalna: 590 m
Charakterystyka: Jezioro to zaliczane jest do typu szczupakowo-linowego. W tym bardzo płytkim i zarastającym roślinnością podwodną i nawodną jeziorze spotkać można leszcza, szczupaka, okonia, oba gatunki karasi, lina, płoć, wzdręgę i duże okazy karpia. Dno akwenu jest torfiasto-muliste, partiami na obrzeżach twarde oraz piaszczyste. Brzegi podmokłe, zarośnięte i trudno dostępne.

19. Jezioro OMIŃSKIE (Seweryńskie, Fibiszka, Ustronie) - łowisko specjalne (za dodatkową opłatą)
Użytkownik rybacki: PZW Okręg w Poznaniu
Odległość od Leszna: Świerczyna - 18 km
Dane morfometryczne
- Powierzchnia zwierciadła: 8,7 ha
- Głębokość maksymalna: 7,7 m
- Głębokość średnia: 3,5 m
- Długość maksymalna:  410 m
- Szerokość maksymalna: 310 m
Charakterystyka: Jezioro to zaliczane jest do typu szczupakowo-linowego. W tym bardzo płytkim i zarastającym roślinnością podwodną i nawodną jeziorze spotkać można leszcza, szczupaka, okonia, oba gatunki karasi, lina, płoć, wzdręgę i duże okazy karpia i amura. Dno akwenu jest torfiasto-muliste, partiami na obrzeżach twarde oraz piaszczyste. Brzegi podmokłe, zarośnięte i trudno dostępne.

20. Jezioro WITOSŁAWSKIE - łowisko specjalne (za dodatkową opłatą)
Użytkownik rybacki: PZW Okręg w Poznaniu
Odległość od Leszna: Witosław - 18 km
Dane morfometryczne
- Powierzchnia zwierciadła: 48,3 ha, zwiększa się nieco po spiętrzeniu wód w Zbiorniku Wonieść.
- Głębokość maksymalna: 3,1 m, zwiększa się po spiętrzeniu wód w Zbiorniku Wonieść
- Głębokość średnia: 2,0 m
- Długość maksymalna: 1.430 m
- Szerokość maksymalna: 580 m
Charakterystyka: Jezioro należy do typu sandaczowego. Bardzo licznie występuje tu sandacz, szczupak, węgorz okoń i sum, a z gatunków niedrapieżnych leszcz, krąp, lin, karaś srebrzysty, płoć i wzdręga. Od 1.03 do 15.06 w części jeziora obowiązuje całkowity zakaz wędkowania z uwagi na ustanowiony jest obręb ochronny (naturalne tarlisko ryb). Wędkarską zdobyczą może być także duży okaz jazia i bolenia pochodzący z Kościańskiego Kanału Obry. Jezioro posiada dwie niewielkie wyspy.
UWAGA:
Obowiązuje zakaz wędkowania z zapór i wałów oraz innych urządzeń hydrotechnicznych.

21. Jezioro WOJNOWICKIE - łowisko specjalne (za dodatkową opłatą)
Użytkownik rybacki: PZW Okręg w Poznaniu
Odległość od Leszna: Wojnowice - 16 km
Dane morfometryczne
- Powierzchnia zwierciadła: 57,1 ha, zwiększa się nieco po spiętrzeniu wód w Zbiorniku Wonieść
- Głębokość maksymalna: 6,5 m, zwiększa się nieco po spiętrzeniu wód w Zbiorniku Wonieść
- Głębokość średnia: 3,2 m
- Długość maksymalna: 1.250 m
- Szerokość maksymalna: 720 m
Charakterystyka: Jezioro należy do typu sandaczowego. Bardzo licznie występuje tu leszcz, krąp, płoć, lin, karaś srebrzysty, karp. Z gatunków drapieżnych złowić można sandacza, szczupaka, węgorza, okonia, suma. Od 1.03 do 15.06 w części jeziora obowiązuje całkowity zakaz wędkowania z uwagi na ustanowiony jest obręb ochronny (naturalne tarlisko ryb). Wędkarską zdobyczą może być także duży okaz jazia pochodzący z Kościańskiego Kanału Obry.
UWAGA:
Obowiązuje zakaz wędkowania z zapór i wałów oraz innych urządzeń hydrotechnicznych.


Gmina KRZEMIENIEWO

22. Jezioro GÓRZNICKIE - łowisko specjalne (za dodatkową opłatą)
Użytkownik rybacki: PZW Okręg w Poznaniu
Odległość od Leszna: Górzno - 18 km
Dane morfometryczne:
- Powierzchnia zwierciadła: 24,5 ha
- Głębokość maksymalna: 5,6 m
- Głębokość średnia: 3,1 m
- Długość maksymalna: 840 m
- Szerokość maksymalna: 400 m
Charakterystyka: Jest jeziorem typu leszczowego. Jezioro obfituje w leszcza, okazy karasi srebrzystych i pospolitych, duże okazy karpia i amura. Występują także płoć, krąp, lin, a z drapieżników szczupak, sandacz, okoń i węgorz. Żyzność tego akwenu ma także swoją niebezpieczną stronę - stwarza możliwość występowania przydech letnich i zimowych, będących konsekwencją masowych zakwitów.

Logo strony