Lista projektów

DROGA POWIATOWA W GRONÓWKU

 

sosw rydzyna

Ochrona zabytkowych oficyn SOSW im. F. Ratajczaka w Rydzynie poprzez budowę systemu odprowadzania wód opadowych oraz przebudowę kanalizacji sanitarnej

droga powiatowa WOJNOWICE- ZGLINIEC

Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 3898P w m.Wojnowice od przepustu na kanale Obry w kierunku granicy z powiatem kościańskim

boisko w SOSW

Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego

UL.GROTNCKA WE WŁOSZAKOWICACH

 

dROGA POWIATOWA WIJEWO-POTRZEBOWO

Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego

SOSW RYDZYNA

Osuszenie i renowacja części murów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. F. Ratajczaka w Rydzynie

DROGA POWIATOWA KĄKOLEWO-ŁONIEWO

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z budową i doposażeniem istniejących przejść dla pieszych w ciągu drogi nr 4791P na odcinku od ronda w m. Łoniewo do DK 12

PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH W kłodzie

Zwiększenie bezpieczeństwa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4799P w m. Kłoda

Droga powiatowa w BRENNIE

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3903P w zakresie budowy dorgi dla rowerów na odcinku od Brenna w kierunku Włoszakowic

droga powiatowa w Maruszewie

Przebudowa przejścia dla pieszych oraz budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4801P w m. Maruszewo

Miejsce na wiatę w Goniembicach

Budowa małej infrastruktury turystycznej przy powstającej ścieżce rowerowej wzdłuż DP 4767P