slid

Droga Gołanice - Jezierzyce Kościelne

Spółka Drogbud Gostyń rozpoczęła przebudowę drogi powiatowej z Gołanic do Jezierzyc Kościelnych. W czasie przeprowadzanych prac – zwłaszcza w terenie zabudowanym  - wprowadzany będzie na kolejnych odcinkach ruch wahadłowy.

Roboty drogowe rozpoczęły się w Jezierzycach Kościelnych, od strony Leszna. Prace będą wykonywane przede wszystkim po lewej stronie jezdni, gdyż po prawej w ub.r. wybudowany został ciąg pieszo – rowerowy oraz ułożone krawężniki i odwodnienie.

W ramach inwestycji dofinansowanej w 50 proc. z Funduszu Dróg Samorządowych oraz kwotą 400 tys. zł przez gminę Włoszakowice przebudowanych zostanie 4,2 km drogi od Gołanic (skrzyżowanie z drogą powiatową w kierunku Krzycka Małego) do Jezierzyc Kościelnych (skrzyżowanie z drogą powiatową w kierunku Zbarzewa). Jezdnia poszerzona zostanie do sześciu metrów, przebudowane będzie odwodnienie drogowe i wyprofilowane rowy drogowe. Dla poprawy bezpieczeństwa wykonane zostanie oznakowanie poziome oraz pionowe, oświetlenie solarne przejścia dla pieszych, oznakowania aktywne przejść dla pieszych i montaż radaru informującego o prędkości ruchu pojazdu.

Spółka Drogbud Gostyń prace o wartości 3.152.836 zł wykona do 30 listopada br.

Logo strony