slid

Sieć ścieżek rowerowych przy drogach powiatu leszczyńskiego powiększyła się o ponad 10 km. Gmina Osieczna – przy finansowym wsparciu samorządu powiatowego – zbudowała nowe ciągi pieszo – rowerowe.  

Konsorcjum firm LU-MAX Łukasz Masłowski z Leszna i PRA-MAS z Leszna zbudowało przy drogach powiatu leszczyńskiego w gminie Osieczna ok. 10,7 km ścieżek pieszo – rowerowych z asfaltu i kostki betonowej. Wykonano dwa ciągi - pierwszy od skrzyżowania z drogą Łoniewo - Kąkolewo do Grodziska, a potem z Grodziska przez Świerczynę do Ziemnic, a drugi - ze Świerczyny przez Berdychowo do Osiecznej. Ponadto zbudowane zostały dwa miejsca przesiadkowe – w Świerczynie (przy Zespole Szkół) i w Grodzisku (przy sali wiejskiej), na które składają się wiaty przystankowe, stojaki na rowery i oświetlenie solarne.

Wykonana na zlecenie gminy Osieczna inwestycja kosztowała ok. 6,5 mln zł, z czego 85 proc. stanowi dotacja z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Powiat leszczyński współfinansował prace kwotą ok. 565 tys. zł.

Logo strony