slid

Do 15 grudnia br. można zgłaszać kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizacje zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w powiecie leszczyńskim na 2021 rok.

Uchwała Zarządu Powiatu Leszczyńskiego

Logo strony