slid

Starostwo Powiatowe w Lesznie ogłosiło otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektury i Budownictwa.Termin składania aplikacji - 26 lutego br.

Ogłoszenie

Logo strony