slid

Pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie systematycznie prowadzą prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg samorządowych.

Powiat leszczyński zarządza blisko 400 km dróg w siedmiu gminach, więc ich bieżące utrzymanie wymaga sporych nakładów sił i środków. Pracownicy ZDP w Lesznie m.in. systematycznie przycinają odrosty drzew i gałęzie, które zagrażają bezpieczeństwu użytkowników dróg. W ostatnim czasie prace wykonywano m.in. na drodze powiatowej Strzyżewice – Henrykowo.

Logo strony