slid

Przebudowa drogi w Krzemieniewie

Spółka Drogbud Gostyń przebudowuje drogę powiatową – ul. Dworcową w Krzemieniewie. Trwa rozbiórka starej nawierzchni chodników.  

Przetarg na projekt i przebudowę odcinka ul. Dworcowej w Krzemieniewie o długości ok. 1,9 km, w tym przebudowę fragmentu chodnika oraz przebudowę części chodnika na ciąg pieszo – rowerowy od ul. Brylewskiej do ul. Wiejskiej wygrała spółka Drogbud Gostyń. Jezdnia dziś o zmiennej szerokości (od 5,6 do 7,3 m) zostanie ujednolicona do 6 m. Termin zakończenia prac to 30 czerwca br.

Spółka Drogbud Gostyń, po wycięciu drzew w rejonie skrzyżowania z droga krajową nr 12, rozpoczęła rozbiórkę nawierzchni chodników na ul. Dworcowej, zaczynając od strony ul. Wiejskiej. W następnym etapie ułożone zostaną krawężniki oraz budowany nowy ciąg pieszo – rowerowy.

Inwestycja będzie kosztować 3.147.500 zł, z czego połowę kosztów pokryje dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 600 tys. zł przekaże gmina Krzemieniewo, a reszta pochodzić będzie z budżetu powiatu leszczyńskiego.

UE PROW 2014 2020 Krzemieniewo

Facebook Powiat 1

Logo strony