slid

Podpisanie umowy

Zarząd Powiatu Leszczyńskiego udzielił dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brennie na organizację obozu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych pn. "Ja, Ty, My - potrafimy".

W ogłoszonym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego OSP w Brennie uzyskało dofinansowanie w wysokości 20 tysięcy złotych.

W ramach zadania zorganizowany zostanie obóz dla 118 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w terenu powiatu leszczyńskiego. Obóz rozpocznie się 10 lipca i potrwa do 23 lipca br.
Uczestnicy oprócz codziennych gier, zabaw i warsztatów będą poszerzać swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, profilaktyki przeciwalkoholowej, a także prowadzenia zdrowego trybu życia.

1 lipca br. Jarosław Wawrzyniak - Starosta Leszczyński oraz Maciej Wiśniewski - Wicestarosta Leszczyński w Ośrodku Wypoczynkowym "Kotwica" w Dominicach podpisali umowę na realizację zadania z Rafałem Rimke - Prezesem i Danielem Nowakiem - Skarbnikiem OSP w Brennie.
Przy podpisaniu umowy obecni byli również Jan Szkudlarczyk - Przewodniczący Rady Powiatu Leszczyńskiego oraz Arkadiusz Pawlak - Prezes Zarządu Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych w Lesznie.

 

Logo strony