slid

zdjęcie drogi z nowym chodnikiem po prawej stronie

Firma Sob-Bruk z Kościana od początku czerwca br. prowadzi prace przy przebudowie chodnika przy drodze powiatowej
w Lasocicach w gm. Święciechowa.

Roboty postępują zgodnie z planem. Stara i zniszczona nawierzchnia po prawej stronie drogi powiatowej,
ul. Święciechowskiej w Lasocicach, zostaje zastąpiona kostką brukową.
Obecnie do położenia pozostało ok. 330 mb nowej nawierzchni.

Trwają także prace przy układaniu ścieku przykrawężnikowego.

Przebudowa potrwa do końca września br.
Koszt robót wynosi 286 tys. zł. i zostanie po połowie sfinansowany przez powiat leszczyński i gminę Świeciechowa.

 

Logo strony