Godło Polski  Herb województwa Wielkopolskiego POL powiat leszczyński COA    800px POL gmina Krzemieniewo Herb Lipna - link 1200px POL Osieczna COA Rydzyna Święciechowa Wijewo Włoszakowice

Top - obrazek ze zdjęciami

Plakat obrazujący tekst

Powiat leszczyński znalazł się w gronie 12 powiatów w Polsce, które są „demograficznymi lokomotywami”, bo mają najwyższy wskaźnik migracji i wysoką dzietność. Te optymistyczne wnioski płyną z raportu „Tendencje demograficzne w Polsce" opracowanego przez Instytut Pokolenia.

Na podstawie wyników wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Instytut Pokolenia zdiagnozował  tendencje demograficzne w Polsce. Analizowano sytuacje w powiatach, bo są one obszarami, w których zamyka się duża część codziennej aktywności mieszkańców (dom, szkoła, rozrywka). Mimo szybkiego spadku populacji w kraju i postępującego procesu starzenia się społeczeństwa, rośnie liczba mieszkańców największych miast w Polsce, a wśród powiatów można wyróżnić 12 „demograficznych lokomotyw”, samorządów z największym  saldem migracji oraz wysoką dzietnością. Wśród nich jest powiat leszczyński. (pozostałe to: wrocławski, grodziski, poznański, bielski, piaseczyński, wołomiński, kartuski, pucki, wejherowski, średzki i miński).

Zdaniem ekspertów Instytutu Pokolenia powiat leszczyński osiągnął dobry wyniki wbrew niesprzyjającym warunkom do rozwoju, w tym dużej odległości do wielkich miast. W 2021 r. w powiecie tym odnotowano wysoki współczynnik salda migracji (9,41), przy jednoczesnym wysokim współczynniku dzietności ogólnej (TFR) - 1,70 (w 2022 r. współczynnik ten wynosił w Polsce tylko 1,34 - poziom TFR gwarantujący prostą zastępowalność pokoleń to 2,10).

W ciągu dwóch dekad (2002-2021) liczba mieszkańców powiatu wzrosła o 21 proc. i wynosiła 58.886.  W latach 2004-2021 liczba urodzeń (10.944) przewyższała liczbę zgonów (7.340). Odnotowano również wyższą liczbę migracji wewnętrznych (napływów mieszkańców do powiatu) – 16 220 – względem odpływów – 10 123. Saldo migracji zagranicznych wyniosło -91. Za wzrost liczby mieszkańców odpowiada zatem głównie saldo migracji wewnętrznych.

Autorzy raportu oceniają, że struktura demograficzna powiatu leszczyńskiego jest charakterystyczna dla społeczeństwa dojrzałego, w którym dominuje ludność w wieku produkcyjnym. Liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym (ok. 28 proc.) w stosunku do ludności w wieku poprodukcyjnym (ok. 15 proc.) jest niemal dwukrotnie wyższa.

W ciągu dwóch dekad liczba urodzeń żywych w powiecie leszczyńskim wahała się od 10,79 (na 1000 mieszkańców) w 2015 r. do 13,83 w 2008 r. W 2002 r. urodzenia żywe na 1000 ludności wynosiły 11,43, a w 2021 r. – 11,17. Wskaźnik ten ma znacznie wyższą wartość niż średnia Polski.

Mieszkańcy powiatu leszczyńskiego nie należą do najlepiej wykształconych w Polsce. Dominują osoby o wykształceniu zasadniczym zawodowym (31,8 proc.). Kolejną liczną grupę stanowią osoby z wykształceniem średnim zawodowym (20,4 proc.), a dopiero na trzecim miejscu znajdują się mieszkańcy posiadający wykształcenie wyższe (17,8 proc.).

Powiat leszczyński znacząco odbiega pod względem wysokości zarobków mieszkańców od średniej krajowej. W 2002 r. mieszkańcy otrzymywali średnio 82,63 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto. W 2021 r. przeciętna pensja wynosiła 5274,63 zł i stanowiła 87,90 proc. średniej krajowej - czytamy w opracowaniu.

Raport    http://instytutpokolenia.pl/wp-content/uploads/2023/10/Raport_Tendencje_demograficzne_powiaty1.pdf

Logo strony