Top - obrazek ze zdjęciami

Prace konserwacyjne rowów melioracyjnych

Dzięki 100 tys. zł dofinansowania z budżetu powiatu leszczyńskiego 20 spółek wodnych wykonało w tym roku prace związane z bieżącym utrzymaniem urządzeń wodnych.

Powiat leszczyński systematycznie wspiera działalność Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Lesznie, zrzeszającego 26 spółek wodnych z terenu powiatu, w tym dwie gminne: z Osiecznej i Święciechowy. W 2019 r. z budżetu samorządu przekazano 100 tys. zł na zakup koparko – ładowarki, a na dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń wodnych: w 2020 r. - 60 tys. zł, w 2021 r. – 80 tys. zł, a w 2022 r. – 100 tys. zł.

Dzięki tegorocznemu dofinansowaniu 20 spółek wodnych wykonało prace konserwacyjne rowów melioracyjnych (odmulanie, pogłębianie, wykaszanie, odkrzaczanie, plantowanie skarp).

Logo strony