Top - obrazek ze zdjęciami

Sesja Rady Powiatu Leszczyńskiego

Przewodniczący Jan Szkudlarczyk zwołał na czwartek 30 listopada br. na godz. 13:00 LXXVI sesję Rady Powiatu Leszczyńskiego. Odbędzie się ona w Starostwie Powiatowym w Lesznie, pl. Kościuszki 4b.

Ustalony przez przewodniczącego Rady Powiatu Leszczyńskiego porządek obrad:

TRANSMISJA

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z LXXIV sesji w dniu 26 października 2023 roku oraz protokołu z LXXV sesji w dniu 31 października 2023 roku

4. Sprawozdanie o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym

5. Informacja Starosty Leszczyńskiego z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych

6. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2022/2023 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Leszczyński

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Trzyletniego Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024 – 2026” w Powiecie Leszczyńskim

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2023-2028

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

12. Interpelacje i zapytania radnych

13. Wolne głosy i wnioski

14. Odpowiedzi na interpelacje

15. Zakończenie obrad

Na skróty

Logo strony