Top - obrazek ze zdjęciami

Sesja Rady Powiatu Leszczyńskiego

Radni na LXXVI sesji Rady Powiatu Leszczyńskiego przyjęli pięć uchwał, w tym zwiększyli tegoroczny budżet samorządu.

Radni po raz kolejny zmienili tegoroczny budżet powiatu i wieloletnią prognozę finansową. Dochody wzrosły o 7.949.458 zł, tj. do wysokości 84.349.099 zł. Wydatki z kolei zwiększyły się o 410.629 zł, do kwoty 90.847.891 zł. Na tegoroczne inwestycje powiat leszczyński planuje przeznaczyć 40.541.086 zł, czyli 45 proc. budżetu.

Zwiększenie dochodów o ok. 7,8 mln zł związane jest z otrzymaniem dofinansowań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na trzy inwestycje, które znajdują się na etapie procedur przetargowych.

Radni uchwalili także trzyletni powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2024 – 2026, ustalili wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu oraz przyjęli plan pracy komisji rewizyjnej na rok 2024.

Logo strony