Godło Polski  Herb województwa Wielkopolskiego POL powiat leszczyński COA    800px POL gmina Krzemieniewo Herb Lipna - link 1200px POL Osieczna COA Rydzyna Święciechowa Wijewo Włoszakowice

Top - obrazek ze zdjęciami

Plakat obrazujący tekst

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie rozpoczyna się kolejny cykl zajęć  w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Prowadzone są bezpłatne zajęcia terapeutyczne przez specjalistów z zakresu logopedii, rehabilitacji ruchowej, psychologii, pedagogiki specjalnej. 

SOSW w Rydzynie pełni w powiecie leszczyńskim funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego. Placówka prowadzi nabór dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością, w wieku od urodzenia do podjęcia nauki w szkole, do Rządowego Programu „Za życiem” na rok  2024. Zajęcia są oferowane dla rodzin z powiatu leszczyńskiego.

Wnioski można pobrać w sekretariacie SOSW w Rydzynie, Plac Zamkowy 2

Do wniosku należy dołączyć:

- w przypadku dzieci niepełnosprawnych: orzeczenie o niepełnosprawności i/lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub opinię o potrzebie  wczesnego wspomagania rozwoju

- w przypadku dzieci zagrożonych niepełnosprawnością: zaświadczenie  lekarskie o zagrożeniu dziecka niepełnosprawnością i dodatkowo dokumentację potwierdzającą zaburzenia zagrażające niepełnosprawnością.

Liczba miejsc jest ograniczona. Szczegółowych informacji udziela koordynator programu pod numerem tel. 606 296 592.

Logo strony