Godło Polski  Herb województwa Wielkopolskiego POL powiat leszczyński COA    800px POL gmina Krzemieniewo Herb Lipna - link 1200px POL Osieczna COA Rydzyna Święciechowa Wijewo Włoszakowice

Top - obrazek ze zdjęciami

Jezioro Dominickie

Od 19 czerwca br. zacznie obowiązywać zakaz używania łodzi z napędem spalinowym na Jeziorze Dominickim. Przepisy w tej sprawie uchwała Rada Powiatu Leszczyńskiego na majowej sesji.

Na ostatniej sesji radni powiatowi uchwalili wprowadzenie zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami o napędzie spalinowym na Jeziorze Dominickim. Zakaz obowiązuje całą dobę z wyjątkiem jednostek pływających, których użycie jest konieczne do celów bezpieczeństwa publicznego, prowadzenia praktycznych zajęć szkoleniowych przez jednostki uprawnione, do utrzymania cieków i zbiorników wodnych przez służby do tego uprawnione, jak również do prowadzenia działalności przez użytkownika rybackiego obwodu rybackiego. Radni dopuścili używanie silników spalinowych, stanowiących silnik pomocniczy jachtów żaglowych, podczas manewrów podchodzenia i odchodzenia do i od pomostów oraz brzegów jeziora stanowiących miejsce ich stacjonowania.

Uchwała Rady Powiatu Leszczyńskiego wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązywać będzie od 19 czerwca br.

fot. Andrzej Cieślik elka.pl

Logo strony