Starostwo Powiatowe w Lesznie uruchomiło internetową rezerwację wizyt w Wydziale Komunikacji. Usługa dotyczy rejestracji pojazdu oraz otrzymania dowodu rejestracyjnego.

Internetowa rezerwacja wizyt to kolejne usprawnienie funkcjonowania Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Lesznie i uniknięcie przez część mieszkańców oczekiwania w kolejce na wykonanie czynności urzędowych. Termin wizyty można ustalić elektronicznie maksymalnie miesiąc do przodu.

Rezerwacja odbywa się poprzez stronę  www.wizyty.powiat-leszczynski.pl

Aby zarezerwować wizytę należy wypełnić puste pola elektronicznego formularza, wskazać rodzaj czynności oraz wybrać miesiąc, dzień i godzinę. Po wypełnieniu wymaganych pól i wybraniu przycisku „umów wizytę” wyświetli się potwierdzenie rezerwacji. Zarezerwowanie jednej wizyty upoważnia do załatwienia tylko jednej sprawy.

Warunkiem realizacji umówionej wizyty jest otrzymanie potwierdzenia rezerwacji wizyty na wskazany adres e-mail.  W dniu zaplanowanej wizyty, przed określoną wcześniej godziną, należy pobrać bilet z terminala biletowego. Terminal biletowy wydrukuje bilet po wprowadzeniu numeru PESEL Klienta. Nieodebranie biletu przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie rezerwacji wizyty.

W przypadku rezygnacji z umówionej wizyty istnieje możliwość jej anulowania poprzez wejście na „link”, który także przesyłany jest automatycznie wraz z potwierdzeniem na wskazany wcześniej adres e-mail.

Link do strony rezerwacyjnej znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lesznie bip.powiat-leszczynski.pl oraz na stronie internetowej Powiatu Leszczyńskiego w zakładce Internetowa Rezerwacja Wizyty w Wydziale Komunikacji http://wizyty.powiat-leszczynski.pl/pl/bookAppointment/1

Logo strony