Mimo braku bezpośredniej obsługi mieszkańców wszystkie niezbędne dokumenty geodezyjne można w Starostwie Powiatowym w Lesznie zamówić elektronicznie lub pocztą tradycyjną.

W związku z brakiem bezpośredniej obsługi klientów Starostwa Powiatowego w Lesznie, spowodowanej wprowadzeniem na obszarze Polski stanu zagrożenia epidemicznego, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lesznie informuje, że w celu pozyskania żądanych dokumentów należy składać wnioski w jeden z poniższych sposobów:

 • przez dedykowany portal do obsługi wniosków - Portal Interesanta https://leszczynski.webewid.pl/e-uslugi/portal-interesanta,
 • poprzez platformę ePUAP,
 • przesyłając wniosek podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • poprzez przesłanie wniosku przesyłką pocztową.

W podane powyżej sposoby można pozyskać następujące dokumenty:

 • wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej,
 • wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali,
 • wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali,
 • uproszczony wypis z rejestru gruntów (bez adnotacji dotyczących jakości danych ewidencyjnych oraz klauzuli upoważniającej do oznaczania nieruchomości w księdze wieczystej na podstawie tego dokumentu);
 • wypis z wykazu działek,
 • wypis z wykazu podmiotów,
 • mapę ewidencyjną,
 • mapę zasadniczą.

Po sporządzeniu dokumentu oraz dokonaniu opłaty zostanie on przesłany na wskazany adres.

Udostępnianie danych i informacji do sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości dla rzeczoznawców majątkowych odbywa się poprzez Portal Rzeczoznawcy https://leszczynski.webewid.pl/e-uslugi/portal-rzeczoznawcy, natomiast komornicy sądowi mogą korzystać z Portalu Komornika https://leszczynski.webewid.pl/e-uslugi/portal-komornika.

Pozostałe informacje oraz numery telefonów znajdują się na stronie http://bip.powiat-leszczynski.pl/?a=13489. Na tej stronie można pobrać również formularze wniosków.

Logo strony