W sali balowej zamku w Rydzynie odbył się tradycyjny koncert noworoczny starosty leszczyńskiego. W obecności zaproszonych gości Jarosław Wawrzyniak wręczył wyróżnienia mieszkańcom powiatu leszczyńskiego.

Na koncert do rydzyńskiego zamku zaproszeni zostali m.in. przedstawiciele samorządów gminnych i powiatu leszczyńskiego, instytucji publicznych, działacze społeczni i gospodarczy. Przed publicznością wystąpiła Capella Zamku Rydzyńskiego pod kierownictwem Mieczysława Leśniczaka oraz soliści Natalia Piechowiak (sopran), Sławomir Olgierd Kramm (baryton) i Artur Banaszkiewicz (skrzypce).

Starosta Jarosław Wawrzyniak podsumował pierwsze dwa lata obecnej kadencji samorządu powiatu leszczyńskiego i przedstawił plany związane z drugą częścią kadencji, związane głównie z realizacją inwestycji, o dofinansowanie których z budżetu Unii Europejskiej zabiega samorząd. W ub.r. administracja powiatowa złożyła w konkursach dziesięć wniosków o przyznanie dotacji, część z nich wciąż czeka na rozstrzygnięcie.

Podczas koncertu noworocznego starosta uhonorował mieszkańców powiatu za działalność na rzecz mieszkańców i jego promocję. Wiesława Małycha i Beata Zabroni, z utworzonego niespełna dwa lata temu Towarzystwa Przyjaciół Strzyżewic, otrzymały wyróżnienie w dowód uznania ich społecznej działalności, wysiłek włożony w pielęgnowanie regionalnej historii i kultywowanie idei małej ojczyzny. Towarzystwo było m.in. inicjatorem uporządkowania dawnego cmentarza ewangelickiego w Strzyżewicach. Daniel Kaczmarek z Pawłowic, w ub.r. żużlowiec Unii Leszno, zdobył trzy tytuły mistrza Polski w kategorii juniorów – indywidualnie, w parach i drużynowo. Z rąk starosty otrzymał statuetkę żużlowca w dowód uznania za wybitne sukcesy sportowe, zaangażowanie, upowszechnianie i promowanie sportu żużlowego wśród mieszkańców powiatu.

Koncert noworoczny był także doskonałą okazją do wręczenia honorowych wyróżnień „Dzierżykraja”, przyznanych przez kapitułę, którą tworzą inicjator oraz wcześniejsi laureaci tych wyróżnień. Pierwsze otrzymał Zdzisław Moliński, dyrektor Zamku w Rydzynie, „za propagowanie kultury i historii Polski, w tym szczególnie regionalnej, wystaw historycznych, imprez okolicznościowych i rocznicowych, organizację koncertów, redagowanie regionalnego wydawnictwa oraz konsekwentne dążenie do ustanowienia Zamku w Rydzynie pomnikiem historii, a także do utworzenia w Zamku regionalnego muzeum”. Drugiego „Dzierżykraja” otrzymał Bartosz Małecki z Kąkolewa „za niesamowity wkład pracy w kwerendy archiwalne ksiąg grodzkich, ziemskich, parafialnych, indagand i innych zbiorów dokumentów, ich profesjonalne przekłady z łaciny i opracowania oraz za bezinteresowne i życzliwe dzielenie się swą wiedzą na forach internetowych, a także za wytrwały udział w indeksowaniu wielkopolskich metrykaliów dla baz danych genealogicznych”.

{gallery}2017/Rydzyna_koncert_noworoczny_2017,width=250,height=250,resize_images=1,width_image=800,height_image=600{/gallery}

Logo strony