Godło Polski  Herb województwa Wielkopolskiego POL powiat leszczyński COA    800px POL gmina Krzemieniewo Herb Lipna - link 1200px POL Osieczna COA Rydzyna Święciechowa Wijewo Włoszakowice

Top - obrazek ze zdjęciami

 

program wspierania uczniow2

 

 UCZNIOWIE

Uczniowie ubiegający się o pomoc finansową winni zapoznać się z Uchwałą Nr XVII/108/2019 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie określenia formy, warunków i zakresu realizacji Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu powiatu leszczyńskiego . Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami uczniowie spełniający kryteria określone w uchwałach mogą składać osobiście w Wydziale Organizacyjnym, Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lesznie, Plac Kościuszki 4B (w godzinach urzędowania) lub przesłać pocztą (decyduje data nadania) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2020 r.

Uchwała Nr XVII/108/2019 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie określenia formy, warunków i zakresu realizacji Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu powiatu leszczyńskiego

Załącznik do Uchwały Nr XVII/108/2019 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 26 listopada 2019 r.

Wniosek dla uczniów

 

WYNIKI - UCZNIOWIE 2023

WYNIKI - UCZNIOWIE 2022

WYNIKI - UCZNIOWIE 2021

WYNIKI - UCZNIOWIE 2020

WYNIKI - UCZNIOWIE 2019

WYNIKI - UCZNIOWIE 2018

WYNIKI - UCZNIOWIE 2017

WYNIKI - UCZNIOWIE 2016 

WYNIKI - UCZNIOWIE 2015

STUDENCI


Studenci ubiegający się o pomoc finansową winni zapoznać się z Uchwałą Nr XVII/109/2019 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 26 listopada 2019 r.w sprawie zasad przyznawania pomocy finansowej dla uzdolnionych studentów. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami studenci spełniający kryteria określone w uchwale mogą składać osobiście w Wydziale Organizacyjnym, Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lesznie, Plac Kościuszki 4B (w godzinach urzędowania) lub przesłać pocztą (decyduje data nadania) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2020 r.

Uchwała Nr XVII/109/2019 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 26 listopada 2019 r.w sprawie zasad przyznawania pomocy finansowej dla uzdolnionych studentów

Załącznik do Uchwały Nr XVII/109/2019 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 26 listopada 2019 r.

Wniosek dla studentów

 

WYNIKI - STUDENCI 2023

WYNIKI - STUDENCI 2022

WYNIKI - STUDENCI 2021

WYNIKI - STUDENCI 2020

WYNIKI - STUDENCI 2019

WYNIKI - STUDENCI 2018

WYNIKI - STUDENCI 2017

WYNIKI - STUDENCI 2016

WYNIKI - STUDENCI 2015

 

 

 

Logo strony