slid

Zarząd Powiatu Leszczyńskiego uchwalił zasady obejmowania przez Starostę Leszczyńskiego patronatu nad imprezami i zadaniami o charakterze ponadgminnym o znaczeniu promocyjnym dla Powiatu Leszczyńskiego i fundowania nagród.

UCHWAŁA


WNIOSEK


SPRAWOZDANIE

Logo strony