Top - obrazek ze zdjęciami

droga w Maruszewie

Powiat leszczyński otrzyma dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dwie kolejne inwestycje. Pierwsza z nich to budowa ścieżki rowerowej od ronda w Łoniewie do skrzyżowania z drogą krajową nr 12, a druga to przebudowa przejścia dla pieszych i budowa chodnika w Maruszewie w gminie Rydzyna.

logo rfrd

Oba złożone w kwietniu br. wnioski o dofinansowanie otrzymają wsparcie finansowe w kwocie do 80 proc. poniesionych kosztów. W ramach pierwszego projektu samorząd planuje zbudować wzdłuż drogi powiatowej ciąg pieszo – rowerowy o szerokości 2,5 m i długości 2,7 km, od wybudowanego w 2022 r. ronda w Łoniewie przez Dobramyśl do skrzyżowania z drogą krajową nr 12. Zakres prac obejmować ma również wykonanie odwodnienia ciągu. Dla poprawy bezpieczeństwa pieszych zaplanowano budowę dwóch nowych przejść dla pieszych i przejazdu dla rowerów oraz dwóch zatok autobusowych, a także odcinek chodnika. Szacunkowy koszt inwestycji to 6 mln zł.

Drugi projekt zakłada przebudowę przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej przy przedszkolu w Maruszewie. Zakres prac przewiduje m.in. oświetlenie przejścia oraz budowę 200 m chodnika wraz z odwodnieniem. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 440 tys. zł.


 

Logo strony