Top - obrazek ze zdjęciami

UL.GROTNICKA WE WŁOSZAKOWICACH

Powiat leszczyński otrzymał z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowanie na połowę kosztów szacowanej na ok. 4,8 mln zł przebudowy drogi powiatowej – ul. Grotnickiej we Włoszakowicach.

logo rfrd

Projekt obejmuje przebudowę 825 m ul. Grotnickiej, od skrzyżowania z drogą w kierunku Bukówca Górnego do skrzyżowania z drogą gminną. Przebudowane zostanie odwodnienie drogi, przebudowany chodnik na długości 360 m, a także powstanie 700 m ciągu pieszo-rowerowego. Ponadto przebudowane zostaną przystanki autobusowe, powstaną zatoki i nowe przejście dla pieszych,

Przebudowa ul. Grotnickiej będzie miała wpływ na poprawę układu sieci połączeń drogowych w regionie. Koszt inwestycji szacowany jest na 4.827.407 zł, dofinansowanie z RFRD wyniesie do 2.413.703 zł.


 

Logo strony