Top - obrazek ze zdjęciami

Droga powiatowa Kąkolewo-Łoniewo

Powiat leszczyński podpisał dziś dwie umowy o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pierwsza z nich to budowa ścieżki rowerowej od ronda w Łoniewie do skrzyżowania z drogą krajową nr 12, a druga - przebudowa przejścia dla pieszych i budowa chodnika w Maruszewie w gminie Rydzyna.

logo rfrd

Umowy o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z dnia 24.10.2023 r. podpisali starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak i wicestarosta Maciej Wiśniewski oraz wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.

W ramach projektu „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z budową i doposażeniem istniejących przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4791P na odcinku od ronda w miejscowości Łoniewo do drogi krajowej nr 12” samorząd planuje zbudować ciąg pieszo – rowerowy o szerokości 2,5 m i długości 2,7 km, od wybudowanego w 2022 r. ronda w Łoniewie przez Dobramyśl do skrzyżowania z drogą krajową nr 12. Zakres prac obejmować ma również wykonanie odwodnienia ciągu. Dla poprawy bezpieczeństwa pieszych zaplanowano budowę dwóch nowych przejść dla pieszych i przejazdu dla rowerów, dwóch zatok autobusowych, a także odcinek chodnika. Szacunkowy koszt inwestycji to 6 mln zł, dotacja z RFRD wyniesie do 4.800.000 zł (80 proc. kosztów kwalifikowanych).

Drugi projekt to „Przebudowa przejścia dla pieszych oraz budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4801P w miejscowości Maruszewo”. Zakłada przebudowę przejścia przy przedszkolu w Maruszewie, w tym jego oświetlenie oraz budowę 200 m chodnika wraz z odwodnieniem. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 440 tys. zł, a dofinansowanie z RFRD – do 348.162,40 zł (80 proc.).


 

Logo strony