Godło Polski  Herb województwa Wielkopolskiego POL powiat leszczyński COA    800px POL gmina Krzemieniewo Herb Lipna - link 1200px POL Osieczna COA Rydzyna Święciechowa Wijewo Włoszakowice

Top - obrazek ze zdjęciami

Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4788P droga krajowa nr 12 – Górzno

dfcb0b2cc5e31a2d3f0995d198eb61b5

Nazwa programu: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
Nazwa wnioskodawcy: Powiat Leszczyński 
Planowany okres realizacji projektu: 01.01.2017 do 31.12.2017
Wartość ogółem (zł): 4 778 789,91
Przyznane dofinansowanie (zł): 2 389 394,00 
% dofinansowania – 50%

OPIS PROJEKTU

Przedmiotem projektu jest inwestycja w zakresie infrastruktury drogowej polegająca na przebudowie drogi powiatowej nr 4771 P w m. Wilkowice na odcinku ulicy Dworcowej i Święciechowskiej oraz budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż opisanego odcinka ulic. Przedsięwzięcie zakłada przebudowę 2 714 mb drogi, budowę ciągu pieszo-rowerowego, przebudowę oraz budowę chodników, a także przebudowę kanalizacji deszczowej wraz z wymianą wpustów ulicznych. Szerokość jezdni na nowo przebudowywanym odcinku drogi wynosić będzie 6,00 m, natomiast wybudowany ciąg pieszo-rowerowy będzie szeroki na 2,50 m.Dodatkowo w ramach zadania mającego na celu wzrost bezpieczeństwa użytkowników inwestycji wykonane zostanie dodatkowe oświetlenia dwóch przejść dla pieszych oraz przejazdów dla rowerów, a także zastosowane zostaną tzw. aktywne oznakowania przejść dla pieszych, powstanie także 31 miejsc postojowych przeznaczonych dla samochodów osobowych oraz przebudowane zostaną dwa skrzyżowania. 

Obecnie  jezdnia znajduje się w złym stanie technicznym, jej wygląd oraz konstrukcja jest niejednolita i niejednorodna. W ciągu drogi występują bardzo liczne nierówności, dziury oraz wyboje. Brak krawężników na wybranych jej odcinkach, liczne koleiny oraz spękania jezdni dodatkowo wpływają na nieodpowiedni komfort jazdy, a bezpieczeństwo użytkowników zostaje zagrożone. Brak ciągu pieszo- rowerowego wzdłuż ulicy, a co za tym idzie ruch rowerzystów odbywający się obecnie jezdnią potęgują ryzyko wystąpienia niebezpieczeństw drogowych. 

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy całkowicie wyeliminuje ruch rowerowy z jezdni, co zwiększy tym samym poziom bezpieczeństwa. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy przyczepności oraz równości nawierzchni jezdni wzmacniając tym samym konstrukcję samej drogi. Dodatkowo w ramach zadania mającego na celu wzrost bezpieczeństwa użytkowników inwestycji wykonane zostanie dodatkowe oświetlenia dwóch przejść dla pieszych oraz przejazdów dla rowerów, a także zastosowane zostaną tzw. aktywne oznakowania na przejść dla pieszych. Powstanie także 31 miejsc postojowych przeznaczonych dla samochodów osobowych oraz przebudowane zostaną dwa skrzyżowania. Przebudowana zostanie także kanalizacja deszczowa.        

 

Logo strony