Godło Polski  Herb województwa Wielkopolskiego POL powiat leszczyński COA    800px POL gmina Krzemieniewo Herb Lipna - link 1200px POL Osieczna COA Rydzyna Święciechowa Wijewo Włoszakowice

Top - obrazek ze zdjęciami

Droga powiatowa w Nowej Wsi

Przebudowa drogi powiatowej 4800 P na odcinku Dąbcze - Nowa Wieś - Kąkolewo - inwestycja zakończona 2019

 logotyp 16

Nazwa programu: Fundusz Dróg Samorządowych
Nazwa wnioskodawcy: Powiat Leszczyński
Planowany okres realizacji projektu: 2019
Wartość inwestycji po przetargu(zł): 5 074 572,89
Wnioskowane dofinansowanie (zł): 2 762 389,00
% dofinansowania – 50%

OPIS PROJEKTU

Przedmiotem projektu jest inwestycja w zakresie infrastruktury drogowej polegająca na przebudowie drogi powiatowej nr 4800 P w m. Dąbcze i Nowa Wieś w gminie Rydzyna na odcinku od km 0 + 000  do km 3 +757 do granicy miejscowości oraz gminy Rydzyna. W ramach inwestycji przebudowany zostanie również  425 mb chodnika. W ramach inwestycji planuje się m.in. wykonać wzmocnienie krawędzi jezdni wraz z jej przebudową i poszerzeniem do 6 metrów, przebudować istniejące studnie wpustowe kanalizacji deszczowej oraz oczyścić i wyprofilować istniejące rowy drogowe.  Dodatkowo w ramach zadania mającego na celu wzrost bezpieczeństwa użytkowników inwestycji wykonane zostanie przebudowa wyniesionego przejścia dla pieszych,  a także przy wjeździe na teren zabudowany zostanie zamontowany radar z tablicą o zmiennej treści, informujący o prędkości ruchu pojazdu. W ramach inwestycji przebudowane zostanie jedno skrzyżowanie.Efekty założonej inwestycji:
- długość przebudowywanej drogi  - 3 757  mb
- liczba przebudowanych, wyniesionych przejść dla pieszych  - 1 szt.
- liczba przebudowywanych skrzyżowań - 1 szt.
- montaż radaru z tablicą o zmiennej treści informującą o prędkości ruchu pojazdów - 1 szt.

Logo strony