Godło Polski  Herb województwa Wielkopolskiego POL powiat leszczyński COA    800px POL gmina Krzemieniewo Herb Lipna - link 1200px POL Osieczna COA Rydzyna Święciechowa Wijewo Włoszakowice

Top - obrazek ze zdjęciami

Droga powiatowa do Gołanic

Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P na odcinku od m. Gołanice ( skrzyżowanie z DP 4759P) do m. Jezierzyce Kościelne (skrzyżowanie z DP 4763P - zakończona 2020

 godło

 

Nazwa programu: Fundusz Dróg Samorządowych
Nazwa wnioskodawcy: Powiat Leszczyński
Planowany okres realizacji projektu: 2020
Wartość inwestycji (zł): 3 152 836,06
Wartość dofinansowania (zł): 1 576 418,00
% dofinansowania – 50%

 

OPIS PROJEKTU:

Przedmiotem projektu jest przebudowa 4 195 mb drogi powiatowej nr 4760P na odcinku od miejscowości Gołanice (skrzyżowanie z DP 4759P) do m. Jezierzyce Kościelne (skrzyżowanie z DP 4769P). Projekt swoim zasięgiem obejmuje teren dwóch gmin powiatu leszczyńskiego - gminę Świeciechowa oraz Włoszakowice. Droga nr 4760P we wskazanym do przebudowy kilometrażu przebiega bowiem przez obie, ww. gminy. Zadanie zakłada przebudowę istniejącej drogi wraz z jej poszerzeniem do 6 metrów z wyznaczonymi 3 metrowymi pasami ruchu, budowę ścieku z kostki betonowej oraz przylegającego do niego krawężnika betonowego (na wskazanych odcinkach) oraz wzmocnienie konstrukcyjne krawędzi jezdni. Odwodnienie projektowanej nawierzchni odbywać się będzie powierzchniowo do istniejącej kanalizacji deszczowej w terenie zabudowanym oraz  bezpośrednio i częściowo pośrednio przez drenaż do odtwarzanych rowów. W ramach przedmiotowego projektu planuje się także nadanie normatywnego wymiaru profilu odwodnienia oraz jego spadku poprzez zaprojektowane wpusty przykrwężnikowe oraz oczyszczenie i wyprofilowanie rowów. Dodatkowo w ramach zadania mającego na celu wzrost bezpieczeństwa użytkowników drogi wykonana zostanie m.in. przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole, a przy wjeździe na teren zabudowany zostanie zamontowany radar z tablicą o zmiennej treści, informujący o prędkości ruchu pojazdu, natomiast w terenie niezabudowanym przejście dla pieszych zostanie oświetlone zwiększając bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu. Przebudowany zostanie także istniejący przystanek wyposażony w peron oraz dwa skrzyżowania. Realizacja inwestycji spowoduje kompleksowe uspójnienie parametrów funkcjonalnych i technicznych drogi podnosząc jej standard techniczny i znacząco przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Logo strony