Godło Polski  Herb województwa Wielkopolskiego POL powiat leszczyński COA    800px POL gmina Krzemieniewo Herb Lipna - link 1200px POL Osieczna COA Rydzyna Święciechowa Wijewo Włoszakowice

Top - obrazek ze zdjęciami

SIEDZIBA SOSW

Rydzyna, oficyny zamkowe ( XVIII w.), obecna siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. F. Ratajczaka – wymiana części więźby dachowej i pokrycia dachowego - zadanie zakończone

 

mkultury

 

Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Nazwa programu : Ochrona zabytków  2020
Nazwa wnioskodawcy: Powiat Leszczyński

Okres realizacji : od 21.07.2020 do 31.10.2020 r. 

Wartość ogółem (zł): 472 707,03 zł

Dofinansowanie (zł): 309 931,61 zł


OPIS PROJEKTU:

Celem zadania jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, jakim są XVIII - wieczne oficyny zamkowe wchodzące w skład założenia rezydencjonalno-urbanistycznego w Rydzynie, realizowane przez renowację oraz wymianę drzwi i odrzwi zewnętrznych w tychże oficynach. Bezpośrednim celem jest poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez ich termomodernizację. Celem pośrednim zadania jest optymalizacja kosztów eksploatacji obiektu. Budynki są obecnie użytkowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie - jedną z nielicznych placówek tego typu w regionie, do którego uczęszczają uczniowie z terenu powiatu leszczyńskiego i powiatów ościennych. Wymiana drzwi poprawi estetykę budynków, zapewni większe bezpieczeństwo uczniów i w dużej mierze będzie miała pozytywny wpływ na poprawę bilansu energetycznego pomieszczeń. Dzięki wykonanym pracom cenna substancja zabytkowych budynków zostanie zabezpieczona, zachowana i utrwalona, a jednocześnie uchroni przed dewastacją zabytku. Podstawą realizacji zadania są zalecenia konserwatora oraz przepisy i normy prawa budowlanego. Realizacja projektu stanowi wypełnienie koncepcji całościowej wizji konserwatorskiej dla obiektu będącego siedzibą SOSW, a o zakresie prac zdecydował zły stan techniczny stolarki tego zabytkowego budynku. Na jego podstawie sformułowano metody postępowania konserwatorskiego stolarki bez wątpienia posiadającej wyjątkowe wartości artystyczne i zabytkowe. Projekt zakłada przebudowę ustroju dachowego polegającą na wymianie uszkodzonych krokwi, płatwi, słupów, uzupełnieniu ubytków w drewnianej konstrukcji więźby oraz jej impregnację środkami owadobójczymi i grzybobójczymi, a także wymianę papowego pokrycia dachów pogrążonych oraz położeniu analogicznej do historycznej dachówki ceramicznej występującej na attykach budynków. Ww. prace wykonane zostaną na budynkach nr 3,6  oraz 9 oficyny wschodniej i zachodniej.


 

Logo strony