Droga powiatowa Łoniewo - Dobramyśl

Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie ogłosił przetarg na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej na odcinku od ronda w Łoniewie przez Dobramyśl do skrzyżowania z drogą krajową nr 12.

Sesja Rady Powiatu Leszczyńskiego

Rada Powiatu Leszczyńskiego na nadzwyczajnej LXXV sesji przegłosowała jedną uchwałę.

Przejście dla pieszych na drodze powiatowej w Kłodzie

Dwie oferty zostały złożone w przetargu na zwiększenie bezpieczeństwa przejść dla pieszych na drodze powiatowej w Kłodzie w gminie Rydzyna przez montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo pieszych.

Droga powiatowa Zaborówiec - Włoszakowice

Cztery oferty złożono w przetargu na zaprojektowanie budowy drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej Brenno – Włoszakowice.

Sesja Rady Powiatu Leszczyńskiego

Przewodniczący Jan Szkudlarczyk zwołał na wtorek 31 października br. na godz. 12:00 LXXV sesję Rady Powiatu Leszczyńskiego. Odbędzie się ona w Starostwie Powiatowym w Lesznie, pl. Kościuszki 4b.

Starosta Jarosław Wawrzyniak składa gratulacje kierownik Zespołu Pieśni i Tańca Marynia Ewie Jankowskiej

Zespół Pieśni i Tańca Marynia ze Święciechowy świętował podczas jubileuszowego koncertu swe 35-lecie.

Plakat obrazujący tekst

Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie ogłosił  z dniem 27 października 2023 r.otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: specjalista ds. dróg i mostów w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lesznie. Aplikacje można składać do 8 listopada br. 

Plakat obrazujący tekst

Zarząd Powiatu Leszczyńskiego ogłosił 26 października br. otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu leszczyńskiego w 2024 roku.

Sesja Rady Powiatu Leszczyńskiego

Rada Powiatu Leszczyńskiego na LXXIV sesji przegłosowała pięć uchwał, w tym zmieniła tegoroczny budżet.

Sesja Rady Powiatu Leszczyńskiego

Przewodniczący Jan Szkudlarczyk zwołał na czwartek 26 października  br. na godz. 13:00 LXXIV sesję Rady Powiatu Leszczyńskiego. Odbędzie się ona w Starostwie Powiatowym w Lesznie, pl. Kościuszki 4b.

Droga powiatowa Łoniewo - Dobramyśl

Powiat leszczyński podpisał dziś dwie umowy o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pierwsza z nich to budowa ścieżki rowerowej od ronda w Łoniewie do skrzyżowania z drogą krajową nr 12, a druga - przebudowa przejścia dla pieszych i budowa chodnika w Maruszewie w gminie Rydzyna.

Szkolenie z profilaktyki nowotworowej

Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Amazonka zorganizowało w Przybyszewie i Krzemieniewie szkolenia na temat raka piesi. To kolejna część projektu, którego realizacja została dofinansowanego z budżetu powiatu leszczyńskiego.