Lista projektów

CIĄG PIESZO-ROWEROWY W GOŁANICACH

Budowa ciągu pieszo – rowerowego Gołanice, Jezierzyce Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego w ramach zadania Ograniczenie emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej ścieżki Gołanice-Włoszakowice - zakończona 2020

 

Droga powiatowa do Smyczyny

Przebudowa drogi powiatowej nr 4770P na odcinku Mórkowo (od skrzyżowania drogi Lipno - Smyczyna) - Wilkowice

 

logotyp 16

Nazwa programu: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
Nazwa wnioskodawcy: Powiat Leszczyński
Planowany okres realizacji projektu: 2019
Wartość inwestycji (zł): 4.737.915,72
Przyznane dofinansowanie (zł): 2.368.957
% dofinansowania – 50%

OPIS PROJEKTU

Przedmiotem projektu jest inwestycja w zakresie infrastruktury drogowej polegająca na przebudowie drogi powiatowej nr 4770 P w m. Mórkowo oraz Wilkowice na odcinku od skrzyżowania drogi Lipno - Smyczyna  do Wilkowic. Projektowana przebudowa odbywać się będzie się w granicach gminy Lipno w powiecie leszczyńskim. Przedsięwzięcie zakłada przebudowę 3 660 mb drogi wraz ze wzmocnieniem krawędzi jezdni i jej poszerzeniem do 6 metrów ( obecnie droga jest o zmiennej szerokości w granicach 5 - 5,5 m ). Na przebudowywanym odcinku planuje się również przebudowę istniejącego odwodnienia korpusu drogowego polegającego na przebudowie i regulacji istniejących studni wpustowych, kanalizacji deszczowej oraz oczyszczenie i wyprofilowanie istniejących rowów drogowych.Efekty założonej inwestycji:
- długość przebudowywanej drogi  - 3 660 mb
- liczba przebudowanych przejść dla pieszych  - 1 szt.
 - liczba wybudowanych przejść dla pieszych - 2 szt.
- liczba przebudowywanych skrzyżowań - 2 szt.
- liczba przebudowanych przystanków komunikacyjnych wyposażonych w perony  - 2 szt.
- budowa aktywnej sygnalizacji  -2 szt.
- montaż radaru z tablicą o zmiennej treści informującą o prędkości ruchu pojazdów - 1 szt.

Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej- inwestycja zakończona 2018

SIEDZIBA SOSW

Rydzyna, oficyny zamkowe ( XVIII w.), obecna siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. F. Ratajczaka – wymiana części więźby dachowej i pokrycia dachowego - zadanie zakończone

 

Droga powiatowa w Nowej Wsi

Przebudowa drogi powiatowej 4800 P na odcinku Dąbcze - Nowa Wieś - Kąkolewo - inwestycja zakończona 2019

Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4788P droga krajowa nr 12 – Górzno

Droga powiatowa do Gołanic

Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P na odcinku od m. Gołanice ( skrzyżowanie z DP 4759P) do m. Jezierzyce Kościelne (skrzyżowanie z DP 4763P - zakończona 2020

Droga powiatowa w Boszkowie

Przebudowa drogi powiatowej nr 3823P Boszkowo Letnisko-Włoszakowice Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4788P droga krajowa nr 12 – Górzno - inwestycja zakończona 2017

Laptopy dla uczniów

Zakup 11 laptopów wraz z oprogramowaniem i dostępem do internetu - zadanie zakończone

Przebudowa drogi powiatowej nr 4756P droga wojewódzka 305 - Brenno - inwestycja zakończona2018

Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S 5 – Nietążkowo